top of page

De W van OWCS

De W van OWCS

DRAFT 3,0

9 mei 2023

Ik heb echt nooit mijn mening gegeven over de universiteit, behalve een losse opmerking. Maar de laatste tijd wordt ik steeds geïntroduceerd en dus herinnert dat ik ex-Rector Magnificus ben. Zo introduceerde Jurgen Arvelo mij laatst in zijn tv-show en deed ex-minister Omayra Leeflang dat afgelopen 5 mei bij het evenement om te reflecteren over de vrede (Goede, 2023). Ik vind het nu toch een eer dat mensen uitzichzelf dit doen. En niet te vergeten wat Yves Cooper dat deed in zijn speurtocht naar proefschrift. Maar op de meest directe wijze gebeurde dat toen Raymond Mari mij vroeg waar de W voor staat. Ik weet dat hij zelf het antwoord kent en dat hij mensen in zijn omgeving heeft die genoeg weten van W. Maar daarom maak ik dit keer wat meer opmerkingen.

Suhail Gomez heeft als beleidsmedewerker jaren lopen duwen en trekken aan een beleid op het gebied van wetenschap. Ze heeft al enige tijd het eiland verlaten en het beleid is volgens mij nooit gekomen. En niemand (behalve Mari dan) mist het. Hetzelfde geldt voor het wetenschappelijk debat dat in en rond de universiteit thuishoort. De universiteit zou bij wijze van spreken alle andere zogenaamde denktanks overbodig moeten maken met de daar bij hun aanwezige en verbonden kennis en middelen. Maar ik zie eerder allerlei zogenaamde denktanks links en rechts van de grond komen.

Behalve een beleid op terrein van wetenschap ken ik geen visie van de universiteit en ben ik niet bekend met het jaarverslag. Het jaarverslag is altijd een belangrijk ding geweest. Daarin kan men de staat van de universiteit halen. Bijvoorbeeld hoeveel publicaties in peer reviewed journals zijn geweest in het afgelopen jaar. Deze publicaties zijn een van de belangrijkste zaken die het aanzien van een dergelijk instituut aangeven. Ook zouden wij kunnen lezen dat het aantal studenten terugloopt, of is er toch een groei? Ook zouden wij in kerncijfers zien of de universiteit in de financiële problemen verkeert.

In 2012 was er een duidelijke visie om de universiteit het hart te laten zijn van een regionaal Knowledge Zone die zou strekken van de luchthaven tot Brionplein. Er was reeds internet met de hoogste snelheid aangelegd en er waren twee UNESCO leerstoelen ingesteld en nog veel meer (Goede, Rostam J., & Louisa , 2012). Deze week is er een UNESCO activiteit over de pers, denk ik, en volgens mij weet men niet eens meer dat die twee leerstoelen er zijn.

Maar toch kunnen wij afleiden waar de universiteit mee bezig is aan de hand van wat naar buiten komt. Het beeld ontstaat dat men bezig is met onze taal, identiteit, het slavernijverleden. Een voedselbos is aangelegd en anderen melden steeds dat er een living lab is waar TNO bij betrokken is. De laatste tijd wordt er in de krant melding gemaakt van onderzoeksresulaten, maar dat hoort thuis in een peer-reviewed journal als het een redactie van peers kan overtuigen. Nu heeft het dezelfde status als een artikeltje in de Libelle. Afgelopen week stond in de krant dat de universiteit procedeert tegen ontslagen personeel. Ook weet ik dat mijn ex-advocaat, inmiddels is hij gepromoveerd, weg is gewerkt. Dit is niet de eerste keer voor hem.

Ik moet altijd als men mij aanzet tot denken over de UNA denken aan de vele ongezonden stukken toen er nog een intellectueel dbat bestond. Na aan een ingezonden stuk van emeritus hoogleraar Carlos Weeber. In zijn artikel in 2012 voorspelde hij deze situatie (het einde van de universiteit) (Weeber, 2012). Ook denk ik aan het blog van Dick Drayer: “Goede wint van het kwaad” (Drayer, 2016). Ik weet het niet Dick. Of laat ik het anders zeggen, het duurt al een tijdje en zal nog even duren. Waarom? Omdat de universiteit, inclusief de RvT, wetenschappelijk personeel (meneer i juffrouwnan), en studenten (muchanan genoemd door personeel, bestuurders en in vele media), de media en de samenleving niet begrijpen wat een universiteit is. Het is geen middelbare school of MBO opleiding. Het is een plek van vrijdenkers, die innovatie, inclusief sociale innovatie, brengen. Dick schreef: vroeger begonnen revoluties aan universiteiten. In de regel pas nadat diep is nagedacht en gediscusieerd op wetenschappelijk en filosofisch niveau. Het verleden heeft uitgewezen dat deze universiteit zich liever koest kan houden want de onlusten daar hebben ons verder van huis gebracht omdat er onvoldoende over is nagedacht en er geen dialoog over is gevoerd.

Ik zeg vaak: de universiteit is een model van Curaçao. Alles wat disfunctioneert aan de universiteit zien wij ook niet functioneren op grotere schaal op het eiland en omgekeerd. Voorbeelden? De minister president communiceert niet, de universiteit heeft ook geen verhaal. De financiën van de universiteit en die van de overheid lijken sprekend op elkaar. Het verhaal rond de jaarrekeningen is identiek. Het niveau van het politieke debat en het intellectuele debat zijn op hetzelfde niveau en en zo kan ik nog even doorgaan.

Punt is dat hier heel veel jongeren de illusie koesteren een goede basis mee te krijgen voor de toekomst, hun toekomst en di van het land, maar in feite is het een illusie want het huidige systeem wordt steeds ge reproduceerd en nagenoeg niemand op het eiland heeft het in de gaten of sluit de ogen voor deze werkelijkheid. De topinkomens van morgen zitten vandaag in de college banken.

References

Drayer, D. (2016, juli 26). Goede wint van het Kwade. Opgehaald van deachterkantvancuracao.blogspot.com: http://deachterkantvancuracao.blogspot.com/2016/07/goede-wint-van-het-kwade.html

Goede, M., Rostam J., N., & Louisa , G. (2012, February 24). The creation of the Knowledge Zone of Curaçao: the power of a vision. Journal of Information, Communication and Ethics in Society. Opgehaald van https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/14779961211210658/full/html

Weeber, C. (2012). Goede weg, enide van de universiteit. Antilliaans Dagblad. Opgehaald van https://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/lezers/3609-goede-weg-einde-van-een-universiteit

Miguel Goede

1 view0 comments

Comments


bottom of page