top of page

De verschuiving is begonnen

De verschuiving is begonnen

DRAFT 3.0

9 februari 2023

Ik was verbaasd toen ik het laatste hoofdstuk las van Jay Stevensons boek “Philosophy” (Stevensons, 1998). Ik stond er versteld van hoeveel de New Age filosofie ons en mij heeft beïnvloed.

De New Age verwerpt zowat alle westerse denkwijzen en omarmt alles anders. New Age ontstond in de jaren tachtig. Het is niet het geesteskind van een specifieke auteur. New Age qua naam verwijst naar de overtuiging dat we ons op een kantelpunt van een paradigmaverschuiving bevinden. (Dat is wat ik steeds schrijf.)

Marilyn Ferguson heeft met haar Aquarian Conspiracy een belangrijke bijdrage geleverd. Het komt erop neer dat we maar een deel van onze hersenen gebruiken en te veel het linkerdeel gebruiken in plaats van het rechterdeel, wat creatiever en intuïtiever is. (De wetenschap trekt deze bewering trouwens in twijfel.) Ze stelt ook dat lichaam en geest één zijn en dat technieken als meditatie en yoga ons kunnen helpen ons brein en bewustzijn te ontwikkelen. Het individu heeft enorme mentale en spirituele krachten en kan zelfs de wereld veranderen.

Auteurs als Fritjof Capra hebben laten zien dat alles met elkaar verbonden is en dat alles energie is. Hij en anderen neigden naar de oosterse filosofie en de relativiteitstheorie en kwantumfysica. New Age promoot een scala aan praktijken, van astrologie tot channeling.

Het ontwikkelen van individueel bewustzijn zou leiden tot politiek en ecologisch ontwaken. Een schone wereld is voor de ontwikkeling van het bewustzijn. Daar hoort ook de energietransitie bij. (Zie de discussie over de klimaatcrisis en de nergietransitie.)

New Age is ook van mening dat zogenaamde misdaden zonder slachtoffers behalve de persoon zelf (bijvoorbeeld drugsgebruikers) uit de sfeer van de illegaliteit moeten worden gehaald omdat het nu eenmaal de overheid is die mensen wil controleren.

New Age is gebaseerd op het potentieel van het individu dat verantwoordelijk is voor zijn eigen succes en geluk. Iedereen maakt zijn eigen geluk.

Andere elementen die ook tot het heersende gedachtegoed van New Age behoren, zijn het streven naar een wereldregering. Maar ook het geloof dat een mens God is; reïncarnatie; communiceren met mensen die zijn overleden. Maar geloof ook in de kracht van kruiden.

New Age is big business dat producten en diensten aanbiedt om individuen te helpen hun potentieel te realiseren: meditatie, yoga, coaching, enzovoort.

We zijn meer New Age dan we beseffen. New Age gelooft dat we nu een nieuw bewustzijn binnengaan. New Age gelooft dat er meer in onze hersenen zit dan we eerder dachten. Er is nu een verband tussen metafysica en natuurkunde. New Age wil wereldwijde eenheid en een schone planeet. Het gaat ook om meer eenheid maar tegelijkertijd om individualiteit. Het heeft liberale ideeën van minder overheid en meer burgerinitiatief. (Is dat niet wat Society 5.0 voor staat?)

New Age zoekt naar een andere manier van denken en leven, die niet anders is dan alle voorgaande filosofische stromingen. Misschien is deze reis succesvol, maar misschien ook niet.

References

Stevensons, J. (1998). Philosophy.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Other Side of the Coin

The Other Side of the Coin March 2, 2024 In our discussion on disease poverty, primarily stemming from the lack of a steady income, it's essential to consider the flip side: the presence of excessive

bottom of page