top of page

De Sociaal Economische Raad (SER)

De Sociaal Economische Raad (SER)

DRAFT 1.0

19 april 2021

Op 27 april 2021 schrijft de krant over een advies van de SER (Twijfels over 'financieel duwtje'; SER sympathie over 'ondoordacht' voorstel MFK, 2021). Het voorstel van de MFK komt er op neer dat om de kansen van de jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten, werkgevers vrij te stellen van premieafdrachten als jongeren in dienst genomen worden. De Raad wijst terecht naar de Lei di Bion die reeds bestaat en waarvan men het effect niet kent omdat deze wet nooit is geëvalueerd. De SER is het wel eens met de MFK dat het probleem van de jeugdwerkloosheid groot is. Een goed advies, maar verder zijn wij even ver van huis en is niemand er meegeholpen; de jongeren zeker niet.

Wat doet de SER eigenlijk? SER is een vast college van advies met als taak de regering en de Staten te adviseren over het te voeren sociaal-economisch beleid, aangelegenheden van sociaal-economische aard en over wettelijke regelingen van sociaal-economische aard.

SER bestaat de Raad uit negen leden:

• drie leden benoemd ter vertegenwoordiging van de werkgeversbelangen;

• drie leden ter vertegenwoordiging van de werknemersbelangen; en

• drie leden ter vertegenwoordiging van andere belangen dan die van het bedrijfsleven .

Opvallend dat volgens de website van de SER er maar één vertegenwoordiger is van het bedrijfsleven (Sociaal Economische Raad Curacao, sd).

De Kamer van Koophandel staat ook in dezelfde krant (KvK komt met digitale diensten; 'Als het kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan', 2021). Het gaat om hoe de Kamer nu aanpast door digitalisering, gedwongen door de pandemie, die duidelijk heeft gemaakt dat de Kamer achterloopt op dat gebied.

Ik moet denken aan het advies van een ander orgaan; van de Raad van Advies op het initiatief van Statenlid mevrouw Leeflang, over de oprichting van een Jeugd Agrarisch Brigade. Doelstelling was 1.000 jongeren aan werk helpen. Zij beoogde met de wet een groei van de agrarische sector met 10 procent. De jeugd die erin betrokken wordt, zou met speciale scholing in de sector worden ingezet (Leeflang komt met JAB wet, 2013).

Was het maar doorgegaan, want in 2021 zitten wij issues als banen (met name voor jongeren) en food security. Maar het is niet gekomen. De Raad vond de wet niet realistisch. Er zouden bijvoorbeeld geen 993 mannen te porren zijn voor de landbouw op eiland (JAB op veel punten onrealistisch, 2014). Ooit las ik een artikel waarin een lid van de Raad de indienster van de wet verdenkt van populisme.

Mijn punt is dat ik vaak het gevoel heb bij dit soort raden dat ze niet oplossingsgericht zijn. Dat zij oplossingsrichtingen eerder om zeep helpen. Dat ze weinig vernieuwend zijn en volgens mij, omdat ze niet bijdragen tot een oplossing, zelf onderdeel zijn geworden van het probleem; want de kans dat het alleen komt van een initiatiefnemer van de wet is niet groot. Het probleem alom is dat wij geen gebruik maken van de denkcapaciteit, want het moet uit onze vertrouwde kring komen.

References

JAB op veel punten onrealistisch. (2014, april 9). Opgehaald van knipselkrant-curacao.com: https://knipselkrant-curacao.com/rva-jab-op-veel-punten-onrealistisch/

KvK komt met digitale diensten; 'Als het kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan'. (2021, April 17). Antilliaans Dagblad, p. 9.

Leeflang komt met JAB wet. (2013, November 25). Opgehaald van knipselkrant-curacao.com: https://knipselkrant-curacao.com/leeflang-komt-met-jab-wet/

Sociaal Economische Raad Curacao. (sd). Opgehaald van ser.cw: https://ser.cw/

Twijfels over 'financieel duwtje'; SER sympathie over 'ondoordacht' voorstek MFK. (2021, april 17). Antilliaans Dagblas, pp. 3 - 4.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Dissent: A Pillar of Democracy

Dissent: A Pillar of Democracy April 18, 2024 Yesterday, I couldn't find the time to blog. My schedule was packed, and it was chaotic. Not only were there continuous meetings, but numerous reports nee

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium April 16, 2024 Last Friday, I had the opportunity to attend the symposium organized by the Association of Dutch Caribbean Economists (ADCE) on the them

Confronting Ignorance in the Face of Reality

Confronting Ignorance in the Face of Reality April 15, 2024 We are ignorant of the facts, and we deny the facts we do have. No one is pushing to finally publish the figures from the 2023 census. Howev

コメント


bottom of page