top of page

De secretaris-generaal zwaait af

De secretaris-generaal zwaait af

DRAFT 3.0

28 januari 2023

Ik weet niet of afzwaaien de lading dekt. Misschien is beter te spreken van ‘geliquideerd’. In 2010 werd in de nieuwe structuur van het ambtelijk apparaat een ambtelijke top in het leven geroepen met aan het hoofd één SG en daaronder een sector- en een beleidsdirecteur. Tot en met heden zijn velen van de SG’s ad-interim benoemd. Er is al jaren veel kritiek op het functioneren van het apparaat. Het is over de hele linie, maar al gauw kreeg de top de zwarte piet toegespeeld; het zou een waterhoofd zijn (Goede, 2019). De volgende stap was reorganisatie en wat nu blijkt moet de SG functie sneuvelen. Het krijgt nauwelijks aandacht en ik heb nergens een goede onderbouwing gelezen. Ik begrijp dat er een directeur voor in de plaats komt. Maar dat is toch gewoon, geef het beestje maar een naam? (Functie van secretaris-generaal verdwijnt , 2022)

De SG isdus nooit benoemd en heeft zich nooit kunnen bewijzen. Waarom? Het doet mij denken aan implementatie van het sectorenmodel bij het eilandgebied Curaçao eind jaren tachtig. Ook daar werd alles geimplementeerd, behalve de sector-directeur. Mijn onderzoek wees toen uit dat de gedeputeerden dat niet zagen zitten want zij wilden het ambtelijk apparaat rechtstreeks besturen. Met andere woorden,men wilde zich met operationele zaken in laten. Misschien omdat men van politieke visie en beleid weinig kaas had gegeten.

Ik vind het een triest verhaal. Het is een verandering die weinig zal veranderen. Ik geef u het op een briefje.

References

Functie van secretaris-generaal verdwijnt . (2022, november 22). Retrieved from nu.cw: https://nu.cw/2022/11/14/functie-secretaris-generaal-verdwijnt/

Goede, M. (2019). De casus ambtelijk apparaat Curaҫao. Retrieved from https://www.academia.edu/38225078/De_casus_ambtelijk_apparaat_Cura%D2%ABao

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page