top of page

De schaamte voorbij

De schaamte voorbij

DRAFT 2.0

13 augustus 2022

Schaamte had een bepaalde functie. Bepaalde culturen zijn er op gebaseerd. Ook wij hadden een schaamte-cultuur en Nederland een schuld-cultuur. Mensen hadden berguensa voor als ze tegen een norm hadden gezondigd. Het was een schande als je in aanraking kwam met justitie of als je ergens wat had gestolen. Nu had die schaamte-cultuur ook een schaduwzijde. Mensen durven niet omdat ze angstig waren zich daarna te moeten schamen; onderdeel van de angst-cultuur. Ik weet niet hoe en wanneer, maar nu zijn wij de schaamte voorbij. Nu hebben wij een poen- of greed-cultuur; het maakt niet uit wat je doet, als je maar geld hebt. Het is wat simplistisch wat ik hier stel. Punt is dat acties geen consequenties meer hebben en het zelfs vaak de omgekeerde wereld is. Een voorbeeld: tussen 2011 en 2013 had je een accountant die zich had geprostitueerd om operational audits te fabriceren en de politiek te faciliteren om een dozijn directeuren te ontslaan en te vervangen door topinkomens. Inmiddels zijn vele van die bedrijven in de gevarenzone en weten deze stuurlui zich geen raad. Hij is hiervoor zwaar veroordeeld door de Accountantskamer. Al die ontslagen directeuren hebben zich formeel verschoond, maar zijn nooit gerehabiliteerd. Er wordt zelden nog over gesproken, maar het kleine brein hier achter riep tot en met 2015 continu: Prohibí pa lubidá. Wat ziet men nu in 2022? De politieke partij van de accountant politieke partij creëert een baantje bij een lege huls overheidsNV en betaalt ook hem een topinkomen. En niemand die er wat van zegt. En ik ben grote voorstander om daar waar kan mensen een nieuwe kans te geven. Maar velen van di directeuren die gewoon goed waren in hun werk, hebben nog geen nieuwe kans gekregen.

Laat ik nog een voorbeeld noemen. Gisteren schijnt er eindelijk nieuw materiaal te zijn aangekomen bij een overheidsNV. Via social media wordt de burger opgeroepen om zich dankbaar te uiten. De schaamte voorbij, moeten wij nu dankbaar zijn voor mismanagement die materiaal laat vervangt? Nog een voorbeeld. Ik haalde mijn vrouw op van het vliegveld. Ik kwam daar met zonlicht -drie uur dertig- en vertrok met autolichten aan -om zeven uur. Mijn zoon heeft op de luchthaven gewerkt en wij kennen dus veel personeelsleden daar. Dus werden wij vertelt dat de kofferband niet goed werkt en niet geserviced is en dat dat verhaal ook opgaat voor de slurven en zo zijn er nog meer zaken. Op social media zijn er mensen die willen melden dat er wereldwijd een tekort is aan personeel en dat het wel okay is dat onze luchthaven.

Dan heb je nog het fenomeen van veroordeelde Statenleden en ministers. Opgesloten ministers. Zij hoeven zich nergens voor te schamen. Velen mogen nog voor de microfoon verschijnen en er worden geen kritische vragen gesteld.

Het fenomeen van grensoverschrijdend gedrag. Voor veel mensen geen probleem. Zo werd een paar dagen geleden dat een politieofficier in een politieauto betrapt tijdens het bedrijven van de “liefde.” Kort daarvoor wordt een publiek figuur veroordeeld voor grensoverschrijdend gedrag met drie minderjarige cliënten.

In deze context is het schaamteloos gedrag van een groep werknemers van een nieuwe vijfsterren hotel niet iets om ons voor te schamen. De werknemers en hun vakbondsleider denken dat dat het hotel zich moet schamen dat het onze mensen behandelt als slaven.

In deze samenleving groeien kinderen op. Iemand die nu 18 is en voor het eerst gaat stemmen was in 2010 vijf jaar oud en weet nergens van. Het doet mij denken aan onderzoeken die hebben uitgewezen dat Bouterse is gekozen door de jeugd. Punt is zonder schaamte komen wij er ook niet.

Miguel Goede

0 views0 comments

コメント


bottom of page