top of page

De rechtsstaat

Een rechtsstaat heeft drie belangrijke kenmerken:

machtenverdeling: trias politica

rechtsbescherming: bescherming van de rechten van de burger

rechtshandhaving: geweldsmonopoly van de overheid

Onafhankelijke rechtspraak en de daaruit voortvloeiende rechtsbescherming tegen de overheid is een essentieel element van rechtsstatelijkheid.

Ten slotte is het rechtsgevoel erg belangrijk in de rechtsstaat. Voor het goed functioneren van rechtspraak is het nodig dat uitspraken van rechters in grote lijnen door de inwoners van een land als rechtvaardig worden beschouwd en ook worden geaccepteerd. Het is daarom belangrijk dat burgers goed kennis kunnen nemen van het hoe en waarom van gerechtelijke uitspraken.

0 views0 comments

Comments


bottom of page