top of page

De profielschets van de SG en de directeur

De profielschets van de SG en de directeur

DRAFT 1.0

19 september 2021

De functies en functiehouders secretaris-generaal en directeur zijn veel besproken. Tot 2010 had je geen SG, toe had je diensthoofd bij eilandgebied en directeur van departementen bij het land. Een enkele was schaal 17. Tot 2010 wist het brede publiek wie aan het hoofd stond van de organisatie, want ze stonden hun mannetje op hun terrein. Dat is nu niet meer zo omdat een groot deel van de leidinggevendposities al jaren door een, snel wisselende, interim wordt ingevuld, die ogenschijnlijk alleen maar zit om het contract zolang mogelijk te verlengen.

Tegenwoordig zijn in vele sectoren de leidinggevenden een soort operationeel manager, maar ik concentreer mij op het ambtelijk apparaat. Ze zijn een soort regelneef of –nicht, die met de staart tussen de benen, aan de lijn zijn bij de politiek, met name de minister en gelijk in de schulp kruipen als de politiek blaft. Naar beneden toe zijn hij/zij een tyran die door het zaaien van verdeeldheid en angst de plantage in bedwang houden. Het zijn vaak mensen die niet eens hun privéleven georganiseerd hebben. Wat is het profiel? Uit een advertentie citeer ik:

De Secretaris-Generaal weet connecties te maken. Met materie en mensen. Top adviseur van zowel de minister als de regering. Kent de diverse beleidsterreinen. Staat voor eigen denkbeelden maar kan zich verplaatsen in de situatie van anderen.Stuurt daadkrachtig met gevoel. Zowel het strategisch beleidsproces als het implementatietraject. Kent inhoud van dossiers als geen ander. Vertaalt het toekomstbeeld naar lange termijn beleid. Aantoonbaar succesvol geweest in een bestuurlijke omgeving. Uitstekende communicator met integriteit hoog in het vaandel. Diplomatieke netwerk in zowel lokale als internationale setting. Relevante afgeronde academische opleiding en minimaal 7 jaar eindverantwoordelijke ervaring in een kaderfunctie. Beheerst Papiaments, Nederlands en Engels.

Dat is niet genoeg, maar kom ik straks op terug. Het grootste probleem is niet eens het profiel maar hoe mensen, met behulp van nagenoeg alle werving- en selectiebureau’s worden ingevuld. Niet alleen laten de bureau’s zich sturen door de opdrachtgevers, in dit geval de politiek, maar vaak zijn het totaal niet deskundige mensen, met een eigen netwerk dat gecateerd moet worden.

In deze verandering van tijdperk hebben wij leidinggevenden nodig die begrijpen wat er aan de hand is doordat zij toegang hebben tot informatie en tot een internationaal netwerk behoren, waar kenniscentra en denktanks toe behoren. Vanuit die kennis ondersteunt hij/zij de minister en het apparaat. De leidinggevende staat op gelijke voet met een universitair medewerker en produceert ook kennis. Twee voorbeelden. Een SG op sociale zaken moet cutting edge kennis hebben van vernieuwingen van het sociaal stelsel, moet op de hoogte zijn van onderzoek op het gebied van armoedebestrijding en basisinkomen. Een SG op economische ontwikkeling moet kennis dragen van de transitie naar een duurzame economie, met name op het gebied van energie. Het is met dergelijke leidinggevenden dat wij een kans maken op een betere toekomst.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page