top of page

De Katholieke Kerk biedt excuses aan voor slavernijverleden

De Katholieke Kerk biedt excuses aan voor slavernijverleden

DRAFT 3.0

6 juli 2023

Op 3 juli 2023 vernam ik via een journalist dat de bisschop van het bisdom van de zes eilanden excuses aanbiedt namens de katholieke kerk voor de rol die enkele leden van de kerk hebben gespeeld in het slavernijverleden. Terwijl de journalist de brief van de bisschop voorleest, wordt duidelijk dat de kerk de afgelopen jaren heeft gewerkt naar deze verontschuldiging. De bisschop bevestigt dit wanneer hij wordt gebeld en verklaart dat de verontschuldiging in lijn is met een brief die eerder door het Vaticaan is uitgegeven.

Het is opmerkelijk dat de katholieke kerk goed heeft opgelet en op de hoogte was van de geplande excuses van de koning op 1 juli 2023. Immers, pastoor Curtis Merris was een van de eerste sprekers op dit dag. Hierop heeft de kerk ingespeeld door haar eigen verontschuldiging aan te bieden. Dit staat in schril contrast met de politieke Willemstad, waar geen vergelijkbare stap is genomen. Het lijkt erop dat de emoties van de journalist meer loskomen bij het nieuws over de kerk dan bij het excuus van de koning.

Gelukkig wordt er in de berichtgeving ook kort verwezen naar al het goede dat de katholieke kerk heeft gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het stichten van scholen, ziekenhuizen, internaten, vakbonden, politieke partijen en sociale hulpverleningsorganisaties. Deze verwijzing naar de positieve bijdragen van de kerk zorgt voor een gebalanceerd perspectief. Het erkent dat de kerk, ondanks de betreurenswaardige rol in het slavernijverleden, ook veel heeft gedaan om gemeenschappen op te bouwen en te ondersteunen.

De excuses van de katholieke kerk voor haar aandeel in het slavernijverleden zijn een belangrijke stap in de richting van verzoening en erkenning. Ze tonen aan dat de kerk bereid is verantwoordelijkheid te nemen voor het verleden en te streven naar rechtvaardigheid. Dit is een positieve ontwikkeling die hopelijk leidt tot verdere reflectie en dialoog over het koloniale verleden van de eilanden en de gevolgen daarvan voor de hedendaagse samenleving.

Het is nu aan de betrokken partijen―de kerk, de politiek en de samenleving―om deze verontschuldiging aan te grijpen als een kans om een diepgaande dialoog te voeren over de erfenis van slavernij en de manieren waarop we gezamenlijk kunnen werken aan een rechtvaardige toekomst. Laten we hopen dat deze stap van de kerk een positieve bijdrage zal leveren aan het bevorderen van begrip, verzoening en sociale vooruitgang op de eilanden.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page