top of page

De Impact van iGaming en ander gokken op Curacao's sociaal weefsel

De Impact van iGaming en ander gokken op Curacao's sociaal weefsel

DRAFT 4.0

14 augustus

In een eerdere tekst heb ik benadrukt dat de Curaçaose gemeenschap te maken heeft met een verzwakt sociaal contract, dat zich uit in een gebrek aan cohesie, extreem individualisme en een disconnectie met het eiland en de samenleving. Dit heeft onder andere geleid tot een groeiende uittocht van bewoners. Een van de factoren die deze centrifugale krachten versterken, is de opkomst van iGaming. De term ‘centrifugaalkracht’ wordt gebruikt omdat het lijkt alsof objecten het centrum ontvluchten. Terwijl het object draait, heeft het de neiging zich van het middelpunt van die cirkel te verwijderen.

Na jarenlang een bescheiden rol te hebben gespeeld in de wereldwijde iGaming-industrie zonder er echt van te profiteren, beweegt Curaçao zich nu richting het hart of het centrum van deze miljardenbusiness (triljoenen). Met nieuwe wetgeving zal de overheid er een klein bedrag aan verdienen. Maar de potentieel astronomische winsten zorgen ervoor dat alle aandacht en middelen zich op deze sector richten, in de hoop een klein graantje of korreltje mee te pikken.

De vestiging van iGaming-websites op Curaçao zal ongetwijfeld een groep welvarende individuen aantrekken, die zich de meest luxe huizen aan zee en op heuveltoppen kunnen veroorloven. Dit gaat echter ten koste van een duurzaam en inclusief beleid dat perspectief biedt aan de steeds groter wordende groep arme inwoners. Laat me duidelijk zijn: de iGaming-sector is van harte welkom, maar alleen als het volk er daadwerkelijk beter van wordt - iets dat tot nu toe niet bewezen is.

Deze verschuiving van de economische focus naar iGaming heeft gevolgen voor de sociale dynamiek van Curaçao. Terwijl een kleine elite profiteert van de immense winsten, dreigt de kloof tussen de rijken en de armen alleen maar groter te worden. Het gevaar is dat het eiland verandert in een speeltuin voor de welgestelden, terwijl de meerderheid van de bevolking worstelt om rond te komen of het eiland verlaat.

Wat we nodig hebben, is een evenwichtige benadering waarbij de voordelen van de iGaming-industrie worden aangewend om het welzijn van de hele samenleving te bevorderen. Dit betekent dat de overheid strikte regulering en transparantie moet garanderen, zodat de inkomsten eerlijk worden verdeeld en de arme bevolking daadwerkelijk profiteert van de groeiende sector.

Sociale inclusie en duurzaamheid moeten voorop staan in het beleid rondom iGaming. Als Curaçao erin slaagt om de enorme winsten op een eerlijke en verantwoorde manier te benutten, kan de sector inderdaad een positieve bijdrage leveren aan het sociaal contract en de gemeenschap als geheel. Het is nu aan de beleidsmakers en de gemeenschap om ervoor te zorgen dat deze kans wordt benut voor een inclusieve en welvarende toekomst voor iedereen.

Miguel Goede

1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page