top of page

De illusie van perceptie - Media, sociale media en het belang van waarheidsgetrouwe vertelling

De illusie van perceptie - Media, sociale media en het belang van waarheidsgetrouwe vertelling

DRAFT 5.0

24 juli 2023

In een wereld waarin verhalen als webben worden gesponnen, realiteit en perceptie elkaar verstrengelen, en narratieven de drijvende kracht zijn achter onze overtuigingen, is het essentieel om de waarheid te ontrafelen van de illusie.

Wij, als menselijke wezens, zijn meesters in storytelling. Het vermogen om verhalen te creëren en door te geven, is wat ons verbindt en onze cultuur voedt. Maar soms worden de grenzen tussen fictie en realiteit vervaagd, vooral in de hedendaagse wereld van media en sociale media. Dit kwam bij mij op toen ik de positieve pers van een organisatie die goed ken begon te volgen.

Wat is dit spinnen waar we zo bedreven in zijn? Het is het weven van verhalen, het manipuleren van informatie om een bepaald beeld te creëren dat vaak niet overeenkomt de werkelijkheid. We leven in een tijdperk waarin waarheidsgetrouwheid soms wordt opgeofferd ten gunste van sensationele vertellingen, clickbait en de drang om likes en shares te vergaren.

Onze verhalen kunnen resulteren in een gecreëerd plaatje dat losstaat van de realiteit, als een pure perceptie. Een parallel wordt vaak getrokken met “The Matrix,” waarin de mensheid leefde in een kunstmatige realiteit die werd gecreëerd om hen te misleiden en te controleren.

Twee domeinen waarin deze misleiding zeker ongewenst en potentieel gevaarlijk is, zijn het toerisme en buitenlandse investeringen, en de wereld van bestuur en politiek.

Laten we beginnen met toerisme en investeerders. Met onze bedrevenheid in storytelling verkopen we soms een paradijselijke bestemming, volmaakte investeringsmogelijkheden en beloftes van welvaart. Maar wanneer de toerist arriveert of de investeerder landt, worden ze geconfronteerd met een realiteit die niet aan hun verwachtingen voldoet. Het resultaat? Verwarring en teleurstelling, een vertrouwen dat geschaad is. Daar ben ik bang voor wanneer wij Curaçao promoten als toeristische bestemming en digitale hub.

Dan is er het gevaar in de sfeer van bestuur en politiek. De media speelt een cruciale rol bij het presenteren van informatie aan het publiek. Maar al te vaak worden zaken verdraaid, worden bepaalde feiten verzwegen of genegeerd, terwijl andere op de voorgrond worden geplaatst om een gewenst narratief te creëren. Dit verstoort het vermogen van de burger en de kiezer om de werkelijkheid te begrijpen en weloverwogen beslissingen te nemen. Zo wordt onvoldoende kritisch bericht over beton, asfalt, staal en glas projecten en hetzelfde over de groeiende armoede en de daarmee gepaard gaande emigratie.

Stel je bijvoorbeeld voor dat een instelling wordt geprezen als een model van succes, terwijl in werkelijkheid de prestaties verre van glorieus zijn. Als dit de heersende perceptie wordt, zullen de problemen niet worden aangepakt en zal er geen kans zijn om te verbeteren.

Hoe kunnen we dit tij keren? Het begint met het verlangen naar een waarheidsgetrouwe weergave van de werkelijkheid. Als samenleving moeten we kritischer zijn over de informatie die we consumeren en verspreiden. We moeten verhalen waarderen, maar tegelijkertijd vasthouden aan een ethisch kompas dat waarachtigheid en integriteit waardeert.

Als individuen moeten we ons bewust worden van de kracht van onze eigen vertellingen. Laten we verantwoordelijkheid nemen voor de verhalen die we creëren en delen, en ze gebruiken om de waarheid te bevorderen in plaats van ze te misbruiken voor eigenbelang.

Als media en sociale media influencers moeten we onze verantwoordelijkheid erkennen om een eerlijke en gebalanceerde weergave van gebeurtenissen te presenteren. We kunnen een positieve verandering teweegbrengen door het bevorderen van een cultuur van transparantie en waarheidsgetrouwheid. Wij kunnen bijdragen om de samenleving te verlichten, in plaats van in de duisternis te storten.

Miguel Goede

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page