top of page

De gouverneur

De gouverneur

DRAFT 1.0

14 april 2021

Op dit moment is de gouverneur bezig met de formatie van de nieuwe regering. Bij tijd en wijlen horen wij van de gouvereur. De laaste jaren steeds nadrukkelijker. Ik noem twee gevallen. De gouverneur actie komen om de verkiezingen van 2017 te laten plaatsvinden, omdat de interim-regering deze wilde stoppen om de periode uit te zitten (Hofmann, 2017). Een tweede geval was toen de gouverneur een lening die de regering wilde aangaan voor het afronden van het nieuwe hospitaal CMC stopte (Lening voor HNO in gevaar, 2019). Wat zijn dan de bevoegdheden van de gouverneur?

Over dit onderwerp is er een proefschrift geschreven. “Autonomie, toezicht en interventie in de Caribische landen van het Koninkrijk der Nederlanden “ (Bakhuis, 2020). Ik volsta hier met de website van de Gouverneur: “De bevoegdheden van de Gouverneur zijn onder te verdelen in de aan hem bij wet toegewezen bevoegdheden als Koninkrijksorgaan (Reglement van de Gouverneur van Curacao) en als Landsorgaan (Staatsregeling van Curacao). Als Koninkrijksorgaan waakt de Gouverneur over het algemeen belang van het Koninkrijk, draagt hij zorg voor de uitvoering van Rijkswetten, Algemene Maatregelen van Rijksbestuur en internationale verdragen en houdt toezicht op de naleving daarvan. In dit kader krijgen burgers vooral te maken met de uitvoering van de Paspoortwet (verstrekking van reisdocumenten en visa) en uitvoering van de Rijkswet op het Nederlanderschap (naturalisatie en optie). Naast de voorgenoemde functie vertegenwoordigt de Gouverneur ook de Koning op Curaçao en is daarmee hoofd van de regering van het land Curaçao. De Gouverneur is in die hoedanigheid onschendbaar en oefent zijn bevoegdheden uit onder de verantwoordelijkheid van de ministers van Curaçao, die op hun beurt verantwoording schuldig zijn aan de Staten van Curaçao. Ieder jaar verricht hij op de tweede dinsdag van september de opening van de Staten. Na verkiezingen leidt hij het formatieproces voor de totstandkoming van een kabinet.” (Kabinet van de Gouverneur op Curacao, sd)

Er is ook kritiek op het instituut de Gouverneur. Het zou koloniaal zijn en ondemocratisch. Daar valt best iets voor te zeggen, maar voorlopig heeft het zich bewezen als essentieel onderdeel van het geheel van checks-and-balances binnen het bestuursbestel van het eiland.

References

Bakhuis, G. (. (2020). Autonomie, toezicht en interventie in de Caribische landen van het Koninkrijk der Nederlanden. Rotterdam: Erasmus University.

Hofmann, P. (2017, maart 31). Aanwijzing voor Curaçao: gouverneur organiseert verkiezingen. Opgehaald van caribischnetwerk.ntr.nl: https://caribischnetwerk.ntr.nl/2017/03/31/aanwijzing-voor-curacao-gouverneur-organiseert-verkiezingen/

Lening voor HNO in gevaar. (2019, juli 19). Opgehaald van Anitlliaans Dagblad: https://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/19824-lening-voor-hno-in-gevaar

Dr. Miguel Goede

References

Bakhuis, G. (. (2020). Autonomie, toezicht en interventie in de Caribische landen van het Koninkrijk der Nederlanden. Rotterdam: Erasmus University.

Hofmann, P. (2017, maart 31). Aanwijzing voor Curaçao: gouverneur organiseert verkiezingen. Opgehaald van caribischnetwerk.ntr.nl: https://caribischnetwerk.ntr.nl/2017/03/31/aanwijzing-voor-curacao-gouverneur-organiseert-verkiezingen/

Lening voor HNO in gevaar. (2019, juli 19). Opgehaald van Anitlliaans Dagblad: https://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/19824-lening-voor-hno-in-gevaar

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page