top of page

De Giro Bank: Een wake-up call voor de strijd tegen geavanceerde criminaliteit

De Giro Bank: Een wake-up call voor de strijd tegen geavanceerde criminaliteit

DRAFT 5.0

30 juli 2023

Recentelijk heeft een rapport het debacle bij de Giro Bank aan in kaart gebracht. Een analist heeft onder anderen geconcludeerd dat het Openbaar Ministerie moeite heeft om complexe witteboordencriminaliteit effectief te bestrijden, zelfs niet met alle extra hulp en ondersteuning vanuit Nederland. Dit is een verontrustend signaal. Het lijkt erop dat er een dijkdoorbraak is opgetreden; we worden overspoeld door geavanceerde criminaliteit. Maar hoe kunnen we dit indammen? Op dit moment lijken we bijna weerloos te staan.

Dit geval staat niet op zichzelf er is een reeks van debacles die onopgelost zijn, waar onder de intellectuele daders van de moord op een politicus in 2005. Het debacle bij de Giro Bank is een sprekend voorbeeld van de groeiende uitdagingen waarmee de moderne samenleving wordt geconfronteerd. Geavanceerde criminelen hebben hun tactieken en methoden verfijnd, waardoor traditionele wetshandhavingsinstanties achterop raken. Het is duidelijk dat ons huidige systeem niet opgewassen is tegen deze nieuwe vormen van misdaad.

Om deze dreiging het hoofd te bieden, moeten we als samenleving collectief stappen ondernemen. Ten eerste is het van cruciaal belang dat we investeren in het versterken van onze wetshandhavingsinstanties, zowel in termen van technologie als expertise. We moeten vooruitstrevende technologieën en analytische methoden omarmen om de geavanceerde misdaad te detecteren en te bestrijden. Dit ambitie niveau is op dit moment heel erg hoog voor ons.

Ten tweede moeten we een nauwere samenwerking aangaan tussen wetshandhavers, financiële instellingen en andere relevante partijen. Alleen door middel van effectieve informatie-uitwisseling kunnen we een uitgebreid beeld krijgen van de criminele activiteiten en gezamenlijk actie ondernemen. Ook dit is voor ons geen gemakkelijke opgave.

Daarnaast moeten we ook zorgen voor een strenger juridisch kader dat zich richt op geavanceerde misdaad. Dit omvat wetten die specifiek zijn ontworpen om witteboordencriminelen aan te pakken en hen te vervolgen voor hun daden. Een duidelijke boodschap moet worden uitgezonden dat er geen straffeloosheid zal zijn voor deze vorm van misdaad. Ik val in herhaling. Misschien is dit wel de grootste uitdaging voor ons omdat het parliament niet bepaalt uitblinkt.

Bovendien moeten we de bewustwording vergroten en mensen informeren over de risico's van geavanceerde criminaliteit. Het publiek moet alert zijn op verdachte activiteiten en de rapportage van mogelijke misdaden aanmoedigen. Een samenleving die goed geïnformeerd en waakzaam is, kan een krachtige bondgenoot zijn in de strijd tegen geavanceerde criminaliteit. Dit is ergveel gevaagd van een samenleving waar officieel 31% leeft onder de armoede grens en de kwaliteit van het onderwijs achteruit holt.

Tot slot moeten we investeren in preventieve maatregelen. Het aanpakken van de worteloorzaken van geavanceerde criminaliteit, zoals economische ongelijkheid en gebrekkige toezichtsmechanismen, kan helpen om de voedingsbodem voor dit soort misdaad te verminderen. Ik heb al gewezen op de groeiende armoede op het eiland.

Het is essentieel dat we nu actie ondernemen. De dijkdoorbraak van geavanceerde criminaliteit bedreigt onze samenleving, en we kunnen ons niet langer veroorloven om weerloos te staan. Door te investeren in moderne technologieën, samen te werken en een sterk juridisch kader te creëren, kunnen we een vuist maken tegen deze geavanceerde misdaad. Laten we onze krachten bundelen en vastberadenheid tonen om een veiligere toekomst te waarborgen voor onszelf en de generaties die volgen. The odds are not in your favor.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Other Side of the Coin

The Other Side of the Coin March 2, 2024 In our discussion on disease poverty, primarily stemming from the lack of a steady income, it's essential to consider the flip side: the presence of excessive

bottom of page