top of page

De gesegmenteerde samenleving en sociale mobiliteit

De gesegregeerde samenleving en sociale mobiliteit

DRAFT 1.0

11 mei 2021

Al in 1958 stelde Hoetink dat de Curaçaose samenleving een gesegmenteerde samenleving is. Het werd gevormd in de tijd van de plantage. De segmenten waren gescheiden op basis van somatisch normbeeld, zeg maar ras; onderaan was zwart en boven was blank. Het gaat in de samenleving om stijgen op de maatschappelijk ladder. Dat was moeilijk. Er stond het fenomeen van drecha kolor. Men tracht door kinderen te krijgen met iemand van lichtere huidskleur langzaam te stijgen op de maatschappelijk ladder (Hoetinks, 1958).

René Romer bouwde voort op het werk op deze theorie. Hij voegde dat Latinisering ook mogelijkheid om maatschappelijk te stijgen. Ook voegde hij toe dat onderwijs een vehikel was voor sociale mobiliteit (Goede, 2006; Romer, 1978). Peter Verton droeg bij hoe de politiek een ging spelen in deze samenleving (Verton, 2017).

De traditie van deze vorm van Curaçaose sociologie en politicologie stierf gewoon af omdat niemand het voortzette, maar de werkelijk heeft zich verder ontwikkeld. Dit werk is kwa belang te vergelijken met het werk over de verzuiling en ontzuiling van de Nederlandse samenleving zoals gepresenteerd door Lijphart en anderen. De Nederlandse samenleving was verzuild of verkokerd naar gezindheid: liberaal, , conventioneel, socialistisch. Mensen gingen in alle aspecten van het leven alleen met gelijkgezinden om. Alleen de politieke elite onderhandelde met elkaar hoe de zuilen de autonomie konden invullen en behouden. De ontzuiling begon vooral in de tweede helft van de jaren zestig in te zetten. In 1967 behaalden de confessionele partijen voor het eerst in een halve eeuw geen absolute meerderheid in het parlement (Lijphart, 1979).

Al wij de twee samenlevingen met elkaar vergelijken dan kan men stellen dat Curaçaose samenleving verticaal gescheiden was; men kon makkelijker op hetzelfde niveau schuiven maar erg moeilijk stijgen. In Nederland was de samenleving was horizontaal gescheiden; men kon moeilijk naar een ander zuil schuiven maar kon wel verticaal stijgen.

Protestanten

Joden

Gemengd

Zwarte bevolking

De oude Curacaose samenleving

De elite

Liberalen

Katholiek

Protestant

Socialistisch

De verzuiling in Nederland

Wat is mijn punt? Dat dit soort theorieën hun waarde hebben bewezen. Dat er niet meer op deze wijze wordt nagedacht en geschreven. Dat de Curaçaose samenleving de sporen heeft van de oude plantage samenleving. Het is verdeeld, met onderling wantrouwen. Waar mensen erg gedreven zijn op sociale mobiliteit van de persoon en zijn familie. Om maar een paar zaken te noemen. Met alle gevolgen van dien.

References

Goede, M. (2006). Globalist avant l'lettre. René Römer over kleinschaligheid. In René Römer als inspirator. University of the Netherlands Antilles.

Hoetinks, H. (1958). Het Patroon van de Oude Curaçaose Samenleving. Assen.

Lijphart, A. (1979). Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek. Amsterdam: J.H. de Bussy.

Romer, R. (1978). Culturele Mozaiek van de Nederlandse Antillem. Zutphen: De Walburg Pers.

Verton, P. (2017). Burgers & broeders; Goed bestuur en natievorming in Curacao. Volendam: LM Publishers.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Comments


bottom of page