top of page

Cultuurverschillen en toch samen moeten

Cultuurverschillen en toch samen moeten

DRAFT 3.0

15 maart 2023

Van het reizen houd ik normaal een stapel gelezen boeken over. Dit keer was er ook een stapel van nog te lezen boeken over, omdat ik mijn reis abrupt moest afbreken. Eén daarvan was dat boek over cultuurverschillen van Erin Meyer (Meyer, The Culture Map; Decoding how people think, lead, and get things done across cultures, 2015). Voor mij een beetje een afgezaagd onderwerp. In mijn tijd was het werk van Gert Hofstede met zijn zes Cultural Dimensions maatgevend. Daarna had ik de Spiral Dynamics.

Meyer heeft acht schalen of dimensies. Door veel te hebben gelezen en internationaal te werken ben ik redelijk intuïtief geworden met dit soort materiaal. Maar ook praktisch. Ik vraag mij af wat kan ik met deze schalen? Ik denk dat ik even Curaçao en Nederland naast elkaar legt. Dit is relevant in het kader van de samenwerking bij de implementatie van het landspakket.

Figuur 3: De acht schalen van Erin Meyer.

Ik score de twee landen als volgt.

Figuur 4: Curaçao versus Nederland

De twee landen zijn elkaar tegenpool. Als ik het moet samenvatten in een zin: Curaçao is een draaikont en Nederland is rechtlijnig en houterig. Af en toe probeert Nederland te doen als Curaçao en omgekeerd. Het probleem is voorts dat geen van beide landen gebruik wil maken van een cultuurtolk dus gaat dit niet werken, vrees ik. Ik heb al eerder voorgesteld dat beide landen met elkaar moeten leren dansen.

References

Meyer, E. (2015). The Culture Map; Decoding how people think, lead, and get things done across cultures. New York: Public Affaires.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Dissent: A Pillar of Democracy

Dissent: A Pillar of Democracy April 18, 2024 Yesterday, I couldn't find the time to blog. My schedule was packed, and it was chaotic. Not only were there continuous meetings, but numerous reports nee

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium April 16, 2024 Last Friday, I had the opportunity to attend the symposium organized by the Association of Dutch Caribbean Economists (ADCE) on the them

Confronting Ignorance in the Face of Reality

Confronting Ignorance in the Face of Reality April 15, 2024 We are ignorant of the facts, and we deny the facts we do have. No one is pushing to finally publish the figures from the 2023 census. Howev

Comments


bottom of page