top of page

Corporate Governance post-pandemic

Corporate Governance post-pandemic

DRAFT 2.0

3 september 2022

Wat zijn mijn observaties na de eerste masterclass na de pandemie? Mensen zijn onwennig. Wij proberen afstand van elkaar te houden maar worden na elkaar getrokken. Daarna maakt men zich toch zorgen over mogelijke besmetting. Er is veel nagedacht over bijvoorbeeld vergaderruimte, circulatie en hoeveelheid mensen in de ruimte. Maar de meeste ruimtes zijn gewoon niet geschikt. Maar dit speelt op de achtergrond.

Het geeft eigenlijk aan dat mensen op Curaçao ergens gewoon de draad willen oppakken waar men was in 2019 en begin 2020. Men probeert de lessen van de pandemie adhoc mee te nemen. Men vertaalt het naar hoe zouden de wetten en regels nu bijgesteld moeten worden in de praktijk? Hoe moet het met de financiën? Duidelijk is dat veel niet op orde was of is en dat daardoor organisaties in nog grotere problemen kwam.

Wij horen wel dat er een verandering van een tijdperk is dat het versneld aanbreekt door de pandemie, technologie en de klimaat crisis, maar weet nog niet goed wat men er mee aan moet. Ook speelt de economische crisis, de oorlog en de inflatie.

Dan worden wij geconfronteerd met 'de mens.' Mensen zijn uit balans (geraakt). Ze zijn daarom vol met stress, ziek en financiële zorgen. Depressie en agressie zijn aan de orde van de dag. Dit van de mens wordt uit de governance boardroom weg gefilterd door de topinkomens. Maar hoe lang nog? De masterclass heeft het duidelijk op tafel gelegd in de boardroom.

Mensen en corporation zijn het allemaal eens dat er meer aandacht moet komen voor 'wij' en minder voor 'mij.' Het blijft moeilijk koorddansen – balans zoeken - want wij zijn erg gericht op ons 'ik.'

Duidelijk is ook geworden dat er onvoldoende bruggen zijn tussen de generaties en dat daar aan gewerkt moet worden. Het is de ontmoeting van de yuppie van toen - jongeren hebben er nog nooit van gehoord - en de startupps van nu. Het mentoren van jongeren kan een belangrijke brug worden, want de babyboomer gaat met pensioen, althans als die daarvoor heeft kunnen zorgen. Want ook is duidelijk geworden dat wij weinig hebben gedaan aan demografische uitdagingen als vergrijzing en migratie.

En wat van begin van de masterclass af duidelijk is dat wij een small island zijn met een koloniale slavernijverleden. Issues waar wij nog bewust aan moeten werken. Met dit alles moet governance rekening houden bij onvermijdelijk innovatie, want alle systemen zijn aan het eind van de levenscyclus. Het is chaos en velen zijn intuïtief bang, maar de uitnodiging is om juist deze chaos te omarmen en een betere wereld, eiland, organisatie en 'ik' te ontwikkelen.

Miguel Goede

0 views0 comments

Comments


bottom of page