top of page
Search
  • _

Corporate governance en het maatschappelijk belang

Corporate governance en het maatschappelijk belang

DRAFT 3.0

21 januari 2023

Het is zaterdag; het jaar is drie weken oud. Ik zit naast ander klussen na te denken over de masterclass Corporate Governance op 16 en 17 maart aanstaande. Ineens bekruipt mij gevoel van,wie geeft er nu nog om het onderwerp? Ik heb het gevoel dat iedereen het of al denkt te weten of zich verzadigt voelt of het gevoel heeft dat het niet uitmaakt. Dan denk ik aan de gevallen van de afgelopen weken: Gaming Control Board, de raffinaderij en Ennia. En dan weet ik niet meer wat ik moet denken.

Binnen mijn netwerk―ik hou niet van het woord―speelt het dagelijk. Dagelijks delen wij artikelen en boeken. Zo ontving het boek over maatschappelijk belang. Eigenlijk is het de vertaling in het Nederlands van wat internationaal al een aantal jaren gaande is het; de transitie van shareholder naar stakeholder. Het gaat niet alleen om primair om winst(maximalisatie) maar het belang andere stakeholders moet gediend worden. Het gaat in om onder anderen aandeelhouders, personeel, klanten en leveranciers en verder om de lokale buurt, de regio, overheden, sector, sociale partners, ngo’s, de media. Tenslotte is ook het milieu―de aarde―een stakeholder. Dit heeft alles te maken met de VUCA wereld (volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity). Er zijn nu zorgen hoe al deze belangen gehoord worden in de boardrooms (Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, 2022).

Ik moet denken aan een gesprek voor de radio, op 30 december 2022, toen een collega aan tafel mij tegenspraak boodt. Hij zei een: een corporation heeft als enige doel om winst te maximaliseren en verwees daarbij naar Adam Smith. Dan realiseer ik mij dat wij hier nog een heel lange weg hebben te gaan.

References

Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde. (2022). Corporate governance en het maatschappelijk belang.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page