top of page

Consutancybeleid is Friends & Family beleid

Consutancybeleid is Friends & Family beleid

DRAFT 1.0

8 september

De ARC heeft weer een onderzoek verricht naar hoe de overheid handelt bij het inhuren van consultant. Twee periodes worden met elkaar vergeleken. De periode 2016 tot 2019 en de periode 2011 tot 2015 (Algemene Rekenkamer Curaçao , 2021). Sommige media stellen zelfs dat het is verslechterd (ARC: Consultancy beleid afgelopen periode verslechterd, 2021). In citaat uit het rapport.

1. Van 49% van de onderzochte consultancykosten (NAf. 3,9 miljoen) is helemaal geen informatie van de ministeries ontvangen over de onderliggende opdrachten. Daardoor kon niet worden getoetst of het beleid is uitgevoerd.

2. Van de overige 51% van de onderzochte consultancykosten (NAf. 4,1 miljoen) is vastgesteld dat het consultancybeleid in belangrijke mate niet is uitgevoerd.

Voor mij is de essentie dat er geen wezenlijk verschil is tussen in het gedrag van de overheid, dus het is een mythe dat er nette partijen en schoften zijn. Het is een pot nat. Met andere woorden het hoge college van staat, stelt vast dat er over de gehele linie sprake is van family & friends.

Het gevolg is dat nu nagenoeg het hele land denkt dat consultants boeven zijn en geen enkele toegevoegde waarde hebben, maar de staatskas plunderen. Dit gaat mij, als echte consultant, na aan het hart. De werkelijkheid is dat een “echte” consultant zijn kosten terugverdiend door de effecten van zijn adviezen en de implementatie van deze.

Velen weten niet meer waarom een consultant wordt ingehuurd. Dit blijkt ook uit het rapport. De klassieke redenen zijn de volgende. Een consultant brengt specifieke deskundigheid in. Reden twee, een consultant wordt ingehuurd als er onvoldoende kwantitatieve capaciteit is. De deskundigheid is er dus wel, maar de workload is tijdelijk te hoog. De derde reden is, dat er een neutrale buitenstaander naar de zaak moet kijken. Een andere dimensie is dat een consultant niet alleen technische deskundigheid in kan brengen, maar ook deskundigheid op het gebied van procesbegeleiding of changemanagement (Sadler, 2001).

Het rapport van de rekenkamer bevestigt dat er al jaren niet meer echt naar consultants wordt gekeken. Het geld wordt gewoon weggegooid. De consultancy is een scheme geworden om geld te onttrekken aan de staatskas, belastinggeld (Goede, 2018; Goede, 2001). Maar voor de integriteitskamer is er geen geld.

References

Algemene Rekenkamer Curaçao . (2021). Consultancybeleid; Heeft de overheid zich in de periode van 2011 tot en met 2019 bij de inhuur van consultants gehouden aan het geldend consultancybeleid? Willemstast: Algemene Rekenkamer Curaçao.

ARC: Consultancy beleid afgelopen periode verslechterd. (2021, augustus 31). Opgehaald van nu.cw: https://nu.cw/2021/08/31/arc-consultancy-beleid-afgelopen-periode-verslechterd/

Goede, M. (2001). Ontwikkeling van de consultancy-branche in de Nederlandse Antillen. Management & Consulting.

Goede, M. (2018). Consultancy in Curacao en de Dutch Caribbean van 2000 tot en met 2020 . Management & Consulting.

Sadler, P. (2001). Management Consultancy; a handbook for best practice. London: Kogan Page.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Comments


bottom of page