top of page

Coho werd Onderlinge Regeling

Coho werd Onderlinge Regeling

6 april 2023

Op 4 april 2023 was het zo ver en werd de regeling in Den Haag getekend. De dag ervoor was er een foto, eerst op social media, daarna in de krant van de premier en vice premier met hun adviseurs in de business class van de blauwe vogel, op weg naar het feestje. De sfeer was uitgelaten. Men had geen moeite met het feit dat niemand hier wist wat de inhoud was van de onderlinge regeling die werd ondertekend, want zelf de Staten werd overgeslagen.

Op 4 april 2023 kon ik de dans niet ontspringen en moest ik door een interview over het onderwerp met ‘vriend’ Gilbert Sparen over het onderwerp. Het duurde erg lang dus ik ga het niet uitschrijven. Een paar punten. Het begon allemaal in 2020 toen de pandemie hier arriveerde. Het land was te zwak en moest aan het infuus bij Nederland. Nederland zag zijn kans schoon en dwong ons om de zelfbedachte medicijnen van de afgelopen twintig jaar te slikken, als voorwaarde voor financiering. Daartoe kwam er een opgelegde structuur (Coho) die schuurde met het Statuut. De regeling is nu de structuur waarin alle landen zich kunnen vinden. Maar het is een komma en geen punt―om met Rutte te spreken en hij heeft het op zijn beurt weer van een ander.

Over de inhoud van het landspakket was nooit discussie, dus is de implementatie al drie jaar gaande. Maar de implementatie is moeizaam, blijkt ook uit een brief van staatssecretaris van Huffelen aan de Tweede Kamer. Iedereen heeft dus grote twijfels over de implementatie. En toch is deze constructie een verstandige keuze van de staatssecretaris want het alternatief was om de Coho door te drukken en dan zouden de eilanden helemaal dwars gaan liggen.

Maar wat een zorg blijft is dat het landspakket een samenraapsel is van punten van de afgelopen twintig jaar; er is geen visie op een post-pandemie samenleving. Daarom pleit ik voor Vision Curaçao 2030 (Goede, 2023) en heb ik een voorstel gedaan hoe het landspakket uit te lijnen afgestemd op de visie.

Miguel Goede

0 views0 comments

Comentários


bottom of page