top of page

Coho in de Staten

Coho in de Staten

DRAFT 2.0

28 maart 2022

Ik was niet van plan hierover te schrijven, maar soms dringen onderwerpen zich op en dan kun je ze het best uit de weg ruimen. De vergadering van de centrale commissie van de Staten, op 24 maart, was nutting. Er zijn een paar verbeterpunten naar voren gekomen die in de rest van het traject overwogen kunnen worden. Bijvoorbeeld: de bevoegdheden van de Staten; scheiding van beleid, uitvoering en toezicht; de aanwijzingsbevoegdheid van de minister BZK; het betrekken van ambtelijk apparaat bij implementatie (Wet Coho rammelt, 2022).

Maar ik wil het hebben over twee uitspraken, gedaan in de vergadering, die zijn blijven echoën. De eerste is van Rutsel Martha: “Plaka di Hulanda ta hasi nos floho” (geld uit Nederland maakt ons lui). De tweede uitspraak ex-premier Etienne Ys: “Wet Coho te vrijblijvend” (Wet Coho te vrijblijvend; Ys: Financieel commitment Nederland hard maken, 2022).

Op de eerste plaats valt op dat de twee uitspraken met elkaar in tegenspraak zijn. Dan even stil staan bij de uitspraak dat het geld ons lui maakt. Martha moet wel de elite bedoelen, want het volk heeft maar heel weinig gemerkt van het Nederlandse geld. Dat ik ook de reden dat Nederland het Coho wil en het geld van voedselpakketten ten tijde van de pandemie niet via de overheid besteedde. Nu ken ik Martha al lang. Hij verwijst in zijn presentatie ook naar mijn proefschrift om te onderbouwen dat Curaçao wel hervormd heeft van 1986 tot en 2001 (Goede M. , 2005). Hij had ook kunnen verwijzen naar “The History of Public Administration in The Dutch Caribbean” (Goede, 2016). Ik weet ongetwijfeld dat hij de casus van Singapore in zijn achterhoofd had. Bij de onafhankelijkheid in 1963 zag de leider Lee Kuan Yew af van ontwikkelingshulp, omdat hij overtuigd was dat geld de Singapore niet zou motiveren. Maar Martha had nog een aantal andere variabelen moeten meenemen is zijn betoog: Wel verwees hij naar de noodzaak van een plan, net als Singapore. Maar verwees hij niet naar zero-tolerantie ten aanzien van corruptie. En een bestuur en samenleving gebaseerd op meritocratie; het inzetten van de best opgeleide mensen. En daar schort het bij ons steeds meer aan. En dan denk ik dat Martha meer gelijk heeft dan Ys. Het geld lost ons probleem niet op. Net als Singapore moeten wij de corruptie aanpakken en de samenleving meer meritocratisch inrichten, in plaats van family & friends.

References

Goede, M. (2005). Groei en Fragmentatie van de overheid op de Nederlandse Antillen en Curacao; Organisatieontwikkeling bij verzelfstandigde.

Goede, M. (2016). The History of Public Administration in The Dutch Caribbean. In I. Minto-Coy, & E. Berman, Public Administration and Policy in the Caribbean (pp. 77-95). CRC Press / Taylor & Francis Group.

Wet Coho rammelt. (2022, maart 25). p. 2.

Wet Coho te vrijblijvend; Ys: Financieel commitment Nederland hard maken. (2022, maart 26). p. 1.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Comments


bottom of page