top of page

CMC, SVB en GMN

CMC, SVB en GMN

DRAFT 1.0

3 oktober 2021

Wat is er nog niet gezegd over de gezondheidszorg op Curaçao? De gezondheidszorg is ziek.Het is onbetaalbaar. Het is failliet. Het moet een koninkrijkstaak worden, hoor ik mensen zeggen (Commentaar: Zorg is ziek, 2021).

De zorg is onbetaalbaar want de tarieven van het ziekenhuis zijn hoger dan SVB kan betalen. Maar de directeur SVB heeft een salaris dat ook een vraag kan zijn in een familiequiz in Nederland, net als laatst het salaris van de directeur van de CBCS (Silvania opent aanval op SVB, 2021). Bij CEMS (de voorloper van de stichting ambulancedienst) hebben wij dat al gezien; dezaak gaat failliet als het tarief de kosten niet dekt. Het nieuwe CMC wordt maar voor 75% betaald door SVB. De specialisten krijgen een quota van de SVB. Er is een quota voor psychologen, terwijl steeds meer mensen in psychische nood raken. Fysiotherapeuten werken tegen kostprijs, door sommigen zelf onder kostprijs. Over de bezuinigen gaat het rapport van een commissie (Taskforce Marktordening en Financiering Zorgsector, 2019).

Maar het grootste probleem is dat wij weinig horen van het ministerie van GMN. De ambtelijke top en inspectie is zwak en frustreert die paar mensen onder de top die misschien nog wel wat kunnen (Goede, 2019). En de minister, heeft het volgens velen niet. Van één vorige minister hoorden wij nog, ‘wellness’, preventie, kunukito, cannabis, maar daar is weinig van over.

Ik denk niet dat GMN een bijzonder ministerie is, in die zin dat alle negen ministeries hetzelfde zijn. Het verschil is dat het gaat de gezondheid en het leven van mensen en dat raakt iedereen. De gezondheidszorg is wel mischien meer dan andere domeinen geïnfecteerd met het neoliberaal marktdenken dat leidt tot greed.

Dit allemaal zal er toe leiden dat de burger zal moeten leren leven met minder zorg, maar preventie en het zal ongetwijfeld leiden tot een nog lagere levensverwachting (Verstraeten, 2015). Maar dit verhaal gaat op voor alle beleidsterreinen. Het is niet eens het marktdenken dat ons de das omdoet, maar het beleid van Family & Friends; het neerzetten van niet kundige of integere mensen. Wij denken dat iedereen met of zonder papieren de klus wel kan klaren.

References

Commentaar: Zorg is ziek. (2021, oktober). Antilliaans Dagblad. Opgehaald van https://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/commentaar-ad/24406-commentaar-zorg-is-ziek

Goede, M. (2019, Januari 25). De casus ambtelijk apparaat Curaҫao. Opgehaald van https://www.academia.edu/38225078/De_casus_ambtelijk_apparaat_Cura%D2%ABao

Silvania opent aanval op SVB. (2021, augustus 2). Antilliaans Dagblad. Opgehaald van https://knipselkrant-curacao.com/media/antilliaans-dagblad/antilliaansdagblad-silvania-opent-aanval-op-svb/

Taskforce Marktordening en Financiering Zorgsector. (2019). RAPPORT EEN UNIEKE KANS SINDS DE INTRODUCTIE VAN DE BVZ VOOR VERNIEUWINGEN IN DE MARKTORDENING EN FINANCIERING VAN DE CURAÇAOSE ZORGSECTOR.

Verstraeten, S. (2015). The Curaçao Global School-based Student Health. Willemstad: Volksgezondheid Instituut Curaçao (VIC). Opgehaald van https://vic.cw/storage/app/media/Publicaties/Country%20report%20GSHS%20Curacao%202015%20VIC.pdf

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Opmerkingen


bottom of page