top of page

Centrifugale krachten: Corruptie en de strijd tegen Inhaligheid

Centrifugale krachten: Corruptie en de strijd tegen Inhaligheid

DRAFT 4.0

16 augustus 2023

In de voortdurende dans van maatschappelijke krachten is er één fenomeen dat als een donkere wolk boven het streven naar vooruitgang hangt: corruptie, voortkomend uit niets minder dan hebzucht. Deze egoïstische zoektocht naar persoonlijk of groepsbelang onttrekt energie aan de collectieve gemeenschap en heeft een verlammende invloed op de maatschappij als geheel. In het boek “Why Nations Fail” wordt dit treffend beschreven als de opkomst van een extractieve elite in contrast met een inclusieve elite. Dit onderscheid vormt de kern van de discussie tussen centripetale krachten en centrifugale krachten, waarbij de laatste gericht is op het versterken van de samenleving en het bevorderen van duurzame groei.

De centripetale en centrifugale krachten zijn als yin en yang, voortdurend in strijd met elkaar. De centrifugale krachten, vertegenwoordigd door corruptie en hebzucht, duwen de maatschappij weg van haar natuurlijke harmonie. Corruptie, verweven met hebzucht, is als een giftige wortel die diep in de fundamenten van een samenleving doordringt en haar kracht ondermijnt. Dit streven naar eigen gewin, ten koste van het algemeen belang, leidt tot fragmentatie van waarden (de enige waarde die wordt nagesteefd is geld) en maakt de maatschappelijke cohesie broos.

De kern van het debat ligt in het onderscheid tussen twee soorten elites. De extractieve elite streeft naar zelfverrijking, waarbij zij de rijkdommen van de samenleving voor zichzelf exploiteert en daarmee de kracht van de gemeenschap verzwakt. Dit staat lijnrecht tegenover de inclusieve elite, die zich richt op het versterken van de maatschappij als geheel. De inclusieve elite begrijpt dat duurzame groei en welvaart alleen mogelijk zijn als alle leden van de samenleving de vruchten kunnen plukken (gedeelde welvaart).

Om duurzame groei te bereiken, moeten maatschappijen zich richten op centripetale krachten. Dit betekent het aanpakken van corruptie en hebzucht en het bevorderen van een cultuur van samenwerking, gelijkheid en eerlijkheid (inclusie in plaats van exclusie). Het vergt een verschuiving van individuele belangen (IK) naar het collectieve welzijn (WIJ). Deze transformatie vraagt om betrokkenheid op alle niveaus, van individuen tot instituties, en om het bewust opbouwen van een inclusieve elite die de gemeenschap dient in plaats van uitbuit.

De strijd tussen centripetale en centrifugale krachten blijft de koers van maatschappelijke ontwikkeling beïnvloeden. Corruptie en hebzucht vormen een duistere kant van deze krachten en bedreigen de harmonie en vooruitgang van samenlevingen. Het is de taak van elk individu en elke samenleving om te kiezen tussen het pad van zelfverrijking en fragmentatie, of het pad van inclusiviteit en duurzame groei. De weg naar een gezondere en welvarendere samenleving begint bij het omarmen van de kracht van centripetale krachten en het afwijzen van de destructieve verleiding van centrifugale krachten.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Creativiteit DRAFT 4.0 29 november 2023 Een van de vaardigheden van de Future of Work is creativiteit. Creativiteit houdt in dat je in staat bent om unieke oplossingen te bedenken en je perspectief ku

De volgende verkiezingen op Curaçao DRAFT 4.0 28 november 2023 De volgende verkiezingen op Curaçao. Nu de verkiezingen in Nederland maar ook elders hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld Argentinië, begi

Happy birthday ChatGTP DRAFT 4.0 27 november 2023 Op 30 november vieren we de eerste verjaardag van onze vriend ChatGPT, die de wereld heeft veroverd. In slechts één jaar hebben Chat en wij heel wat m

bottom of page