top of page

Casestudie van het profiel van een directeur van een overheidsstichting

Casestudie van het profiel van een directeur van een overheidsstichting

DRAFT 3.0

16 mei 2023

Het onderwerp stond vandaag op mijn lijstje. Het bestuderen van het profiel van de directeuren van overheidgelieerde entiteiten. Het is relevant omdat de entiteiten en dus hun directies sleutelactoren zijn in het governance bestel. In deze context één case als onderdeel van een casestudie. Een casestudie in de sociale wetenschappen is een onderzoeksstrategie waarbij diepgaand onderzoek wordt gedaan naar een specifiek geval of een kleine groep gevallen om een beter begrip te krijgen van complexe fenomenen en om hypotheses te genereren voor verdere onderzoek. Het doel van een casestudie kan verschillen afhankelijk van de onderzoeksvraag en -doelstellingen, maar kan bijvoorbeeld zijn: het ontwikkelen of testen van theorieën, het identificeren van patronen en trends, het begrijpen van de context van een verschijnsel, het evalueren van interventies of beleid en het verkrijgen van inzicht in menselijk gedrag en besluitvorming.

Eerst was hij actief in zijn vak waar hij/zij lokaal voor is opgeleid. De persoon wordt actief in de vakbond en wordt vakbondsleider. Gaat onderdeel uitmaken van het sociale partner gebeuren. Reist veel en ziet hoe de leiders in het bedrijfsleven leven. Gaat steeds meer vrijen met de politiek. Levert weleens hand en spant diensten als er ergens een leidinggevende weggewerkt moet worden. Gaat deeltijd een MBA volgen en gebruikt alle invloed om het papiertje te halen. Geniet op sommige zaterdagen wel eens van een bordje soep met zijn friends. Keert de vakbond de rug toe―niet eerder dan dat hij zijn eigen opvolging heeft geregeld―maar blijft zich presenteren als links en expert op het gebied van Latijns Amerika en koketteert met Chavez, Lula en anderen. Het profiel in kwestie laat zich veelvuldig interviewen over politieke ontwikkelingen in de regio maar ook lokale ontwikkelingen. Aanvaardt commissariaten―door tussenkomst van politieke partij die later in vonnissen in verband wordt gebracht met georganiseerde misdaad―en gaat rondlopen op universiteiten. Krijgt als lid van de Raad van Commissarissen een vonnis voor wanbeleid (verdampen van 300 tot 400 miljoen) aan zijn broek. De betreffende ONV’s en de politiek doen allemaal niets met het betreffende vonnis. Rijdt inmiddels een auto dat symbool staat voor westers kapitalisme. En als er een directeur benoemd moet worden bij een stichting waar een directeur politiek is weggepest, komt de persoon als beste uit de bus. Nota bene benoemt door een partij die hij altijd heeft ondermijnd.

Vragen: Is dit een te generaliseren profiel? Is dit het profiel dat ons opstoot in de vaart der volkeren?

Heeft u een aanbeveling voor een ander specifiek profiel dat ik onder loep zou moeten nemen?

Miguel Goede

2 views0 comments

Comments


bottom of page