top of page
Search
  • _

Bonnie en de energietransistie

Bonnie en de energietransistie

DRAFT 2.0

30 juni 2022

In en dag als 29 juni 2022, waarop een storm die nooit storm werd (Bonnie: een storm in een glas water), zitten vele boodschappen en lessen verborgen. Het bevestigt de mythe dat wij een gezegend eiland zijn. Dat de Schepper zijn hand boven het eiland houdt. Dat is maar goed ook want zelf kunnen wij niet veel doen. Wij bereiden ons te laat en te weinig voor. Dat kan 65% van de mensen kan dat niet omdat ze onder de armoede grens leven, want het kost niet alleen geld maak ook zelf-organisatie. De dag herinnert ons dat wij een Small Island Developing State zijn, een type land dat onevenredig hard getroffen wordt door de klimaatcrisis, in belangrijke mate veroorzaakt door gebruik van fossiele brandstoffen. In absolute termen kunnen wij weinig doen aan de reductie van dat gebruik, maar wij zijn het moreel wel verplicht.

Het herinnert mij aan de verzoek om energietransitie te definiëren. Wat wordt er bedoeld met de energietransitie? De energietransitie is de overgang van een energiesysteem gebaseerd op fossiele energiebronnen naar een energiesysteem gebaseerd op duurzame en CO2-neutrale energiebronnen of klimaatneutraal. Met andere woorden, de overgang van het gebruik van kolen, olie en gas naar het gebruik van zon, wind en water als bron van energie. Wat is de betekent van klimaatneutraal? De term klimaatneutraal wordt gebruikt om een handeling, dienst of product te omschrijven die niet bijdraagt aan klimaatverandering. Als het specifiek om CO2 draait, wordt ook wel de term CO2-neutraal gebruikt.

Op Curaçao is een kleine groep die zich al jaren hiermee bezig houdt, maar het is niet op de maatschappelijke agenda en zeker niet op de politieke agenda. Wij kunnen slechts hopen dat zo’n dag bijdraagt aan het bewust zijn dat wij er echt iets aan moeten doen.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page