top of page

(Boeren) Burger Beweging

(Boeren) Burger Beweging

DRAFT 3.0

3 april 2023

Ik volg de Nederlandse politiek slechts op hoofdlijnen, vind ik zelf. De opkomst van de BBB tijdens de laatste Provinciale Statenverkiezingen, in maart 2023, is mij niet ontgaan. Maar is de opkomst van deze partij wel zo spannend? Voor mij is het ja, maar misschien niet om de reden die anderen dat vinden. Spannend is de vraag of zo’n partij wel zou willen en kunnen reageren. De ervaring wijst uit dat populistische partijen vaak niet willen regeren, want dan moeten ze waar maken wat ze prediken (Aalberts, 2023). Voorts wijst de geschiedenis dat snel opkomende partijen een lage cohesie kennen, veel interne conflicten en snel afbrokkelen. Maar dat is nu even aanzien.

Interessant is het dat het om een burgerbeweging gaat, weliswaar een proteststem en, volgens sommigen, een one-issue partij. Wat is daar zo interessant aan? Voor mij geeft het aan dat wij gaan richting een samenleving waarin burgers samen oplossingen zoeken; het is niet meer primair de politiek of bedrijven aanspreken. Het is een proces richting een nieuw sociaal contract. Het klassieke sociaal contract is een contract tussen burger en staat.

De essentie van het klassieke sociale contract de overeenkomst tussen individuen en de staat om een rechtvaardige en ordelijke samenleving te creëren, terwijl een nieuw sociaal contract de hedendaagse uitdagingen probeert aan te pakken en een rechtvaardiger en duurzamere toekomst wil bevorderen. Het nieuwe sociale contract vergt aanvullende hoofdstukken over: de relatie van burger tot burger; burger tot de planeet; burger tot artificial intelligence. Met andere woorden, hoe gaan wij met elkaar om en wat betekenen en doen wij voor elkaar? Hoe gaan wij om met de planeet, wat zijn de rechten van de planeet? En, dat speelt nu ineens heel sterk, wat mogen wij met A.I. en wat mag A.I.? (Goede, 2022)

BBB is maar een uiting van al die zaken die in een nieuw sociaal contract geregeld moeten worden. Het is de hang naar een meer horizontale samenleving in plaats van een verticale samenleving. Maar dan gaat een onderdeel van wat Paul Frissen in, in november 2022, tijdens zijn afscheidscollege uitsprak, na klinken: De technologie heeft niet had geleid tot anarchisme maar tot machtsconcentratie waar netwerken verhulde hiërarchieën zijn. Dat de rol van de nationale staat zelfs belangrijker is geworden (Frissen, 2022).

References

Aalberts, C. (2023, maart 14). De tragiek van de proteststem: ja, je wordt gehoord – maar je problemen blijven bestaan. Opgehaald van decorrespondent.nl: https://decorrespondent.nl/14312/de-tragiek-van-de-proteststem-ja-je-wordt-gehoord-maar-je-problemen-blijven-bestaan/45514855536392-acaf39b4

Frissen, P. (2022). De volle plek van de macht; De versplinterde staat voorbij. Tilburg: Tilburg University.

Goede, M. (2022). Society 5.0 is A New Social Contrat. Pretoria. Opgehaald van https://www.academia.edu/72226386/Society_5_0_is_a_new_social_contract

Miguel Goede

0 views0 comments

Comments


bottom of page