top of page

Beyond the survival mode

Beyond the survival mode

DRAFT 1.0

6 april 2021

COVID-19 brengt niet alleen problemen maat legt voornamelijk zaken bloot. Op 5 april 2021 zitten wij nog midden in de grootste uitbraak tot nu toe. De dag cijfers liegen er niet op. De capaciteit van onze zorg is bereikt. Meer dan 50% van de bedden in het CMC zijn voor COVID-19 patiënten. De ICU is meerdere keren uitgebreid en raakt steeds weer vol. De enige hoop is niet de lockdown die nu bijna twee weken duurt en waarschijnlijk nog weken zal duren, maar is het massaal vaccineren van minstens 85% van de bevolking. Wij zijn uit de survival mode en zitten nu in the sense of urgency mode.

Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Volgens de epidemioloog Izzy Gerstenbluth was de verkiezing D-day. Hij eindigt zijn interview in de Volkskrant als volgt: “Ik wil me beperken tot mijn eigen taken: infectieziektebestrijding en publieke gezondheidszorg. Ik ben geen politicus en geen econoom, al ben ik mij er verdomd goed van bewust dat medische beslissingen politieke en economisch gevolgen hebben. Het is moeilijk die balans te vinden. Maar er is nog iets, een punt dat artsen hier al jaren noemen. De grootste crisis voor ons is de combinatie van sociaaleconomische ongelijkheid en chronische ziektes die vooral armere mensen treffen en die ook onderliggende ziektes voor covid zijn. Obesitas, en daarmee hoge bloeddruk en hart- en vaatziektes: een enorm probleem hier.

‘Als wij niet meer gelijkheid in de samenleving krijgen, zullen mensen in de lagere klassen echt niet gezonder gaan leven. Dat kunnen ze gewoonweg niet. Daar is een structurele maatschappelijke transformatie voor nodig. En werken wij daaraan? Het antwoord is nee.” (Broere, 2021)

De boodschap die wij hieruit moeten halen is de pandemie al onze problemen bloot legt. Ik heb meerdere malen al gewezen op de agenda van de mensheid. Wij moeten deze vertalen naar onze omstandigheden. De epidemioloog wijst op het probleem van armoede en te grote verschillen tussen rijk en arm, met sociaaleconomische gevolgen, onder anderen de gezondheid.

Er zijn nog veel meer zaken die zijn blootgelegd: onze wetenschap, de technologie, met name de ICT, dataverzameling, logistiek, onze wetten en de handhaving, knelpunten in onze zorg, ons bestuur, het ambtelijk apparaat, onze managementstijl, onze relaties binnen het koninkrijk, onze economie.

Nu wij van survival zijn geschoten naar sense of urgency, pleit ik weer voor een denktank die de denkcapaciteit organiseert voor de reset van al onze systemen, want na het overleven, dankzij de vaccinatie zullen wij ons realiseren dat er bar weinig is overgebleven van onze systemen. Bibando, kreando, reinventando.

References

Broere, K. (2021, april 4). Overheidsepidemioloog Izzy Gerstenbluth probeert de coronacrisis op Curaçao het hoofd te bieden. ‘Het grootste probleem voor ons is de combinatie van sociaaleconomische ongelijkheid en chronische ziektes.’. Retrieved from www.volkskrant.nl: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/curacaose-jaap-van-dissel-over-dramatische-toestand-we-zullen-ons-hier-uit-moeten-vaccineren~be729acf/?utm_source=link&utm_medium=social&utm_campaign=shared_earned&fbclid=IwAR00A3m--XJ6ldx07_dCgK1ugWKacV-_tkyn5

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page