top of page

Back to the Future

In 2015 is het dertig jaar geleden dat deze film op het schrem verscheen. Een van de bijzondere aspecten was dat er veeor gadgets werden gepresnteerd die niet bestonden. Diverse van deze gadgets bestaan tegenwoordig echt. Tegenwoordig het het zelfde gevoel dat ik had in 1985, wanneer ik in het buitenland verblijf. De steden zijn smart. Alles is connected en geeft informatie. Mensen komen afspraken na en de srvice is eg vriendelijk. Ja, Curacao loopt nu dertig jaar achter. Back to the Future.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page