top of page

Aruba verkiezingen 25 juni 2021

Aruba verkiezingen 25 juni 2021

DRAFT 1.0

28 juni 2021

De uitslag van de verkiezing op Aruba is:

MEP 9

AVP 7

MAS 2

RAIZ 2

A21 1

Er waren 70.281 kiesgerechtigden en 58.599 kiezers brachten hun stem uit. De opkomst ongeveer 82% en dat is hoog. En de kiesdeler was 2.790 stemmen. Er waren 5 restzetels.

Partij van premier Wever-Croes wint verkiezingen op Aruba, een uitstekend stuk van de NOS (NOS, 2021). Aruba is traditioneel een tweepartijeneiland. Al vanaf 2001 wisselen de twee grootste partijen, de Electorale Volksbeweging MEP van Wever-Croes en de Arubaanse Volkspartij AVP van Eman elkaar af. De laatste jaren haalt geen van beide partijen een meerderheid. Van 2001 tot en met 2009 regeerde de MEP. Van 2009 tot en met 2017 regeerde de AVP. En van 2017 tot en 2021 leidde de MEP een coalitie.

In 2021 deed een recordaantal van twaalf partijen mee aan de verkiezingen. Een trend die ook is vastgesteld bij de verkiezingen in Nederland en op Curaçao. De MEP behoudt 9 zetels in het 21 zetels tellende parlement, maar ging toch enigszins achteruit in stemmen. De mogelijk werd de MEP, net als de VVD in Nederland, beloond voor de aanpak van de pandemie. De oppositiepartij AVP van voormalig premier Mike Eman, die in 2017 de grootste partij was, ging van 9 zetels terug naar 7.

Drie nieuwe partijen wisten zetels binnen te halen: de sociaal democratische partij RAIZ (wortel) kreeg 2 zetels, de Arubaanse Soevereiniteitsbeweging van Marisol Lopez Tromp (MAS) behaalde er ook 2 en een zetel ging naar de progressieve Accion21. Alle drie willen een einde maken aan de traditionele politiek. Marisol, die de afgelopen periode minister was voor POR, lijkt een vaste kern te hebben. Ze lag voortdurend overhoop met haar toenmalige partij omdat ze corruptie in eigen gelederen aan de orde stelde. Ze stichtte toen haar eigen partij.

De verkiezingen op Aruba waren het gevolg van de val van de regering Wever-Croes in maart 2021. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek was begonnen naar misbruik van publieke gelden door coalitiepartij POR. Wever-Croes gaf aan niet verder te kunnen regeren met een coalitiepartner onder verdenking van malversaties. De POR heeft deze verkiezingen geen zetels heeft behaald.

De AVP van Mike Eman wordt ook in verband gebracht met corruptieschandalen. De partij kwam in een slecht daglicht te staan vanwege de arrestatie van oud-minister en parlementariër Benny Sevinger, in mei van 2021. Sevinger wordt ervan verdacht tussen 2009 en 2017 terreinen van de overheid te hebben weggeven aan bevriende relaties. De AVP bleef Severing steunen in zijn strijd tegen het OM om zijn onschuld te bewijzen. Waarschijnlijk heeft dit averechts gewerkt. Gemeld moet worden dat hoewel de lijsttrekster van de MEP integriteit als een van de speerpunten heeft gekozen, er veel geruchten de ronde doen over haar family and friends. Ook MAS droeg integriteit hoog in het vaandel.

Aruba is onder leiding van Wever-Croes het enige eiland in het Caribisch deel van het Koninkrijk dat aan alle voorwaarden voldoet en de komende maanden kan rekenen op liquiditeitssteun vanuit Den Haag.

Een coalitie van de MEP en AVP is uitgesloten, lieten beide partijen al weten. Het is niet uitgesloten dat AVP een coalitie kan sluiten, maar ligt niet in de lijn der verwachtingen. Verwacht wordt dat er een tweede kabinet Wever-Croes zal aantreden.

References

Drayer, D. (2021, juni 26). Partij van premier Wever-Croes wint verkiezingen op Aruba. Retrieved from nos.nl: https://nos.nl/artikel/2386684-partij-van-premier-wever-croes-wint-verkiezingen-op-aruba

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Comments


bottom of page