top of page

AquaTel en visie

AquaTel en visie

DRAFT 3.0

2 mei 2023

Het heeft in de krant gestaan dat Aqualectra naast water en stroom nu ook in de internet business stapt. Is dat u ontgaan? (Aqualectra takes steps towards entering telecoms market, 2023) Dat valt u niet aan te rekenen want dat had heel anders gebracht moeten worden, niet alleen door de media of Aqualectra maar door een entiteit die de transformatie richting Curaçao 2030 bewaakt, want dit is transcendentaal (Goede, 2023). Het was al in augustus 2022 aangekondigd, maar wie schonk er toen aandacht aan? De planning is nu dat er dit jaar nog fixed line internet aangeboden zal worden.

Wat is de betekenis hiervan? Om te beginnen wordt de blunder om UTS te verkopen gecorrigeerd. Telecom komt weer in handen van een overheidsNV, want internet is de meest strategische infrastructuur van een land in dit tijdperk. Wat nog gecorrigeerd moet worden is dat, een deel van de zeven zeekabels weer in handen komt van de overheid.

Een punt van zorg is dat er eerst een heel ingewikkelde corporate structure moet worden opgezet rond Aqualectra en dat is volgens mij altijd een recept voor rampen, zie CMC en TeleCuraçao als voorbeelden. Wij zijn een klein landje en het gaat om kleine bedrijven. Deze ingewikkelde structuren zijn niet transparant en zijn werkverschaffing voor juristen en accountants.

Laat ik het nu proberen uitleggen. Het is om te beginnen bizar, waanzin, dat deze move niet wordt vermeld in het strategische plan van Aqualectra 2021-2025. Waar kan ik dan de ratio achterhalen van deze zet?

In de beginjaren van de privatiseringsgolf, of eigenlijk de verzelfstandiging, (eind jaren tachtig) was er een visie dat het netwerk van de telecommunicatie is overheidsNV ondergebracht moest worden en dat deze die zou beheren en verhuren aan andere onderling concurrende partijen die diensten zouden aanbieden aan consumenten. Deze visie is nooit uitgevoerd, zoals zo vaak. UTS bleef beide doen en in begin 2019 verkocht de overheid de aandelen van UTS, voor een appel en een ei, aan FLOW. Dat zou betere telecommunicatie voor het land opleveren. Wij wachten daar nog steeds op. Met de komst van AquaTel wordt deze visie toch nog een realiteit.

Maar er is meer aan de hand. In een klap zijn alle huishoudens (90 tot 100%) aangesloten fiber to the door. Ook dit is al jaren onderdeel van een strategische visie, Aqualectra heeft al jaren geleden deze infrastructuur aangelegd voor waarschijnlijk gebruik van slimme meters en slimme straatverlichting. Dat is volgens mij dat wij de meest geavanceerde internet infrastructuur die nu mogelijk is hebben. Het creëert de basis voor een digitale samenleving (economie); Society 5.0. Op dit platform kan de transitie van de samenleving worden versneld.

Wat is mijn punt? Where there is no vision, the people perish... (Proverbs 29:18). Curaçao heeft bijna alle puzzelstukjes om binnen een korte tijd een Smart Nation te zijn of een mensen centrale Society 5.0 maar door fragmentatie, kortzichtigheid en denken aan het eigen- of bedrijfsbelang laten wij niet alleen kansen liggen maar missen wij de boot. Dit is het in grote lijnen, maar ik vrees dat ik veel meer zou moeten uitleggen voor onze toppers, bijvoorbeeld dat de missie van AquaTel moet zijn: Internet voor iedereen; honderd percent internet penetratie met de hoogste snelheid tegen de laagste prijs, want het gaat om Curaçao aantrekkelijk maken voor de creatieve klasse.

References

Aqualectra takes steps towards entering telecoms market. (2023, April 17). Retrieved from www.commsupdate.com: https://www.commsupdate.com/articles/2023/04/17/aqualectra-takes-steps-towards-entering-telecoms-market/

Goede, M. (2023). Vision Curacao 2030, RESET COVID-19. Retrieved from https://www.academia.edu/97853778/CURA%C3%87AO_2030_R_E_S_E_T_C_O_V_I_D_1_9

Miguel Goede

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page