top of page

Aliansa: waar komt dat geweld vandaan?

Aliansa? waar komt dat geweld vandaan?

DRAFT 1.0

30 augustus 2021

Aliansa is een alliantie van alle organisaties die zich begeven op het terrein van huiselijk- en relationeel geweld. Het heeft jaren geduurd om deze alliantie te smeden en het heeft weer lang geduurd dat de politiek ze voldoende aandacht heeft geschonken, maar wij hebben nog een lange weg te gaan. In 2018 is er door de overheid samen met het veld een plan opgesteld (Gobiernu di Korsou, 2019).

Voordat wij verder gaan. Deze vrouwen verdienen alle lof. Het zijn hoofdzakelijk vrouwen, maar jaren terug mocht ik een zeer bescheiden bijdrage lever toen ik de Zuid-Afrikaanse prof. Yvonne Sliep, die betrokken was bij het project een hele korte tijd mocht “begeleiden”.

De afgelopen twee jaar hebben COVID-19 en lockdowns, en daarvoor al, de economische crisis, de zaak eerdere verergerd. Het is een gevoelig onderwerp, want het gaat om veel en groot menselijk leed. Het manifesteert zich het meest zichtbaar bij de gevallen van femicide (moord van een vrouw door de partner. Maar dit geweld niet alleen fysiek, maar ook psychologisch en zelfs structureel.

Een voorbeeld van het laatste is de politie die structureel niet goed omgaat met klachten over dit type geweld. Bijvoorbeeld als een man aangifte doet van mishandeling door zijn vrouw, wordt niet serieus genomen. Ook hoor is steeds dat er onvoldoen data is. Even had ik overwogen om rapporten te zoeken. Ik kwam dit rapport tegen Griffith – Lendering (Griffith – Lendering, 2018). Waarom? Geweld wordt soms in studies in verband gebracht met het verstandelijk vermogen. In het rapport wordt niet uit gegaan van dat er hier meer mensen zijn met ene verstandelijke uitdaging. Aart Broek (Broek, 2008) en Jopi Hart verwijzen in hun werk naar buitensporig geweld. Ik voel toch de behoefte om te verwijzen naar het UNICEF rapport over kinderen op Curaçao (UNICEF, 2013). Ik vrees dat bijna niemand dit rapport ken. Over de situatie van ouder heb ik ook eerder gewezen (Nationale Ombudsman, 2019).

Ik vraag mij af op het feit dat geweld een inherent onderdeel is van de plantage niet een belangrijke rol speelt en dat dit onvoldoende is uitgewerkt. Het zijn slachtoffers van geweld die geweld gaan plegen. Dat duidde Doble R ookal met: “Tula, bo bid’enter ba mula, pa no haña sla’i pa pida pan.“ “”Tula ba sinja nos kon lucha,kon bringa pa nos hanja nos balor. Mira, mira ki ironía, nos lucha ya no ta kontr’e opresor, nos ta bringa otro, si nos mes ta bringando otro.”

References

Broek, A. (2008). De terreur van schaamte; Brandstof voor agressie. Knipscheer.

Gobiernu di Korsou. (2019). nationaal_plan_tegen_geweld.pdf. Gobiernu di Korsou. Opgehaald van https://gobiernu.cw/wp-content/uploads/2019/06/nationaal_plan_tegen_geweld.pdf

Griffith – Lendering, M. (2018). LVB in beeld in Curaçao. Willemstad. Opgehaald van https://faj.cw/files/2017/07/201811-LVB-in-beeld-Curacao.pdf

Nationale Ombudsman. (2019, September). Oog voor ouderen in Caribisch Nederland. Opgehaald van nationaleombudsman.nl: https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/Rapport%20Oog%20voor%20ouderen%20in%20Caribisch%20Nederland.pdf

UNICEF. (2013). De situatie van kinderen en jongeren op Curaçao. UNICEF. Opgehaald van https://www.unicef.nl/files/rapport_cura_ao__nederlands__webversie.pdf

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

De jaarcyclus gaat sluiten DRAFT 4.0 4 december 2023 Het is een stillere zondag dan normaal als je thuisblijft en geen radio of televisie aanzet. De dag verloopt trager dan normaal, en de temperatuur

Ligt het nu aan mij? DRAFT 4.0 3 december 2023 Op een vrijdag, zoals die van 1 december 2023, rijd ik langs het gebouw van onze nationale bibliotheek dat er verwaarloosd bij staat. De bibliotheek is e

Op weg naar pathocratie: De schaduw van democratie DRAFT 4.0 2 december 2023 Een paar dagen geleden bracht een bevriende jonge psycholoog een intrigerende term in mijn wereld: pathocratie. Een begrip

bottom of page