top of page

100; Honderd dagen Kabinet Pisas II

100; Honderd dagen Kabinet Pisas II

DRAFT 1.0

25 september 2021

21 september 2021 was het zo ver, het kabinet Pisas II zit honderd dagen . Nog noor heeft een kabinet zo uitdrukkelijk deze tijd gehad en wel midden in de crisis. Een ding wel Wever-Croes II, op Aruba, gaat nu pas beginnen. En Rutte, in Nederland, heeft het nog maar niet voor elkaar gekregen. Het kabinet trad aan met veel bravour midden in de grootste crisis van het land van de afgelopen vijftig jaar. ‘You never get a second chance to make a first impression’.

Het ging al fout met de screening. Twee ministers waarvan men wist dat die hoogstwaarschijnlijk het niet zouden halen werden gewoon voorgedragen en kwamen ook niet in door de screening. Pas honderd dagen later kon een minister van Economische Ontwikkeling worden benoemd, terwijl juist de economie de grootste impact van de pandemie incasseert.

Toen het kabinet aantrad waren de besmettings laag, want wij kwamen net uit de zwaarste lockdown, die noodzakelijk werd na de verkiezingscampagne. De voortzetting van het beleid ten aanzien van COVID-19 werd verwarrend, want de nieuwe minister van Volksgezondheid stichte verwarring over vaccinatie dat tot op dat moment een voorbeeld voor het koninkrijk en misschien de wereld was. In plaats van transparantie werd het privacy. Het feit dat de minpres als bartender-in-chief bestendige een beeld van een regering die niet goed weet waar men mee bezig is. Mede hierdoor werd de noodtoestand waar men zo op teven was in de oppositie, weer verlengd.

Al gauw moest het kabinet kleur bekennen ten aanzien van de consensusrijkswet Coho. Dit terwijl men in verkiezingen ander had beloofd. Plan B bleek een ‘fata morgana’ te zijn. Dat kwam de ‘mediageile’ minister van Financiën duur te staan, door zijn missers in de media en sociale media. Een voorbeeld van verwarring is het CMC gedoe, over 9 miljoen die is betaald om het oude ziekenhuis in te richten mocht de eerste of tweede golf uit de hand lopen. Maar deze minister was ook onduidelijkheid over het inningsbeleid van de achterstallige belastingen, en het sluiten van de kassa's van de ontvanger en iedereen verwijzen naar elektronisch betalen.

Ook de droom van het op korte termijn herstarten van de raffinaderij ging in rook op. Het kabinet orf ook een geprivatiseerde FLOW/UTS die niet optimaal functioneert. Het kabinet lijkt een probleem te hebben met communicatie, in het bijzondertransparancy. Het aantal persconferentie is opvallend afgenomen. Van regeren met het volk en voor het volk is tot nu toe weinig gebleken.

Wel is de opening van het nieuwe schooljaar opvallend rustig verlopen. De oppositie probeerde de reis van de minister met de bursalen in een kwaad daglicht te stellen. De minister had de pech dat het helemaal fout ging met de controle van politie en douane van leerlingen op een middelbare school. Dat verhaal is nog niet afgelopen. Het kabinet heeft ook de pech de centrale bank gehackt werd on their watch. Eerder was er al een gedoe over het afschaffen van de cent en de benoemingen van de nieuwe commissarissen.

Het kabinet boekte succes met het terughalen van de vissers die anderhalf jaar werden vastgehouden in Venezuela, maar er waren ook incidenten met het vluchten van ‘illegale’ Venezolanen uit barakken hier. En nog is er geen vooruitzicht op het benoemen van een minister van Justitie. Ook een vonnis over huwelijk van mensen van hetzelfde geslacht ligt nu op het bord van de regering.

De minister VVRP, die voortvarend aan de slag ging met het letterlijk dichten van gaten, ontvangt doodsbedreigingen omdat hij illegaliteit met betrekking van domeingronden wil aanpakken.

De minister van SOAW heeft het druk met ondersteunen van dat deel van het volk dat het hardst is geraakt door de crisis. Er moest wel bijgestuurd worden, want deze mensen moesten in lange rijen in de zon laten staan, en dat kan gewoon niet. Ook zijn er twijfels of het veranderen van de ‘steunkaart’ naar bankpas niet leidt tot meer misbruik van het geld, voor andere doeleinden dan primaire levensmiddelen. Daar komt bij dat de digitale loketten voor steunaanvraag door bedrijven en zelfstandigen lange tijd gesloten is geweest.

Een regeerprogramma is niet verschenen en ligt ook niet in de lijn van verwachting. Na drie maanden is het erg onrustig met acties bij de politie, de stichting ambulance-dienst, en de kleine busjes. Het is rommelig en een troep. Het is een valse start en een reset, indien mogelijk, is meer dan gewenst,. Maar de glans is er af. Het is geen troost dat ook voor Rutte in Nederland de glans er vanaf is, wij schieten er namelijk niets mee op. De gelijkenis met kabinet Godett zet zich voort.

Dr. Miguel Goede

1 view0 comments

Comments


bottom of page