top of page

10 stappen

Mensen als Jeroen Jansen lazen Curaçao 3.0 en vinden het vaag. Dit is deels terecht. Tegenwoordig vraagt de lezer: vijf tips, tien stappen, een workshop, een masterclass en beland daarna in een coaching trajekt. Het is een succesvolle commerciele formele. Je focused op een doelgroep en je schept je aanbod aan. Ik heb ook klanten en help ze in inividuele gesprekken 3.0, maar ik ben primair een denker en geen commerciele man. Dus van mij moet u geen checklist verwachten.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

The Other Side of the Coin

The Other Side of the Coin March 2, 2024 In our discussion on disease poverty, primarily stemming from the lack of a steady income, it's essential to consider the flip side: the presence of excessive

bottom of page