top of page
Search
  • _

10-10-'10

Is iets ernstig gebeurd. Ernstiger dan velen vermoeden. Het is het moment waarop door de politieke elite, met op de achtergrond de economische elite is besloten voor "gangs and tribes governance" en "good governance" overboord is gezet. Hoe en waarom is dit gebeurd? Volgens de denker Stanley Brown is dit het gevolg van de strijd tussen nieuw en oud geld. Tussen speculatief kapitalisme en casino kapitalisme. Het effect is onder anderen dat staatsbedrijven als RdK, Aqualectra, BZV, CPA zijn leeg geroofd en kapot zijn gemaakt. Dat het ambetlijk apparaat hele maal is uitgehold. Dit is gedaan door bestuurders en toezichthouders te wippen en te vervangen door marjonetten. Deze hebben in opdracht de zaak leeg gehaald door bijvoorbeeld vreemde contracten te tekenen met "vriendjes". Wat nog zorgelijker is dat andere actoren in de samenleving niet corrigerend zijn opgetreden en hebben zitten toekijken. Curaçao is dus gedaald naar een niveau 1.0 en de vraag is hoe kan het land weer upgegraden?

Er is gekozen voor kennissensamenleving boven kennis. Mensen met kennis bevolken de terrasjes, terwijl de "vriendjes" de kantoorpanden betreden.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page