top of page

Zonder de zorg is er geen economie

Zonder de zorg is er geen economie


DRAFT 4.0


1 november 2023


De titel “Zonder de zorg is er geen economie” vormt de kern van een interview met de gerenommeerde hoogleraar duurzame ontwikkeling, Tim Jackson (van Riel, 2023). Hoewel zijn naam wellicht niet direct herkenbaar is, brengt zijn visie een bekende boodschap naar voren. Jackson, geboren in 1957 en hoogleraar aan de Universiteit van Surrey in het Verenigd Koninkrijk, pleit voor een paradigmaverschuiving in de economie, waarbij gezondheid de leidende factor wordt in plaats van (groene) groei. Volgens hem is “balans” een verstandiger uitgangspunt dan onbeperkte groei.

Jackson’s belangrijkste vraagstuk draait om de betekenis van welvaart in een wereld met eindige middelen. Hij wijst op het ‘groeidenken’ als een culturele mythe die diep geworteld is in de politiek, instituties, onze cultuur en onszelf. Hij benadrukt dat al in 2009 is vastgesteld dat we de planetaire grenzen overschrijden.

Zijn pleidooi gaat verder dan duurzaamheid en groene groei; hij stelt dat gezondheid en welzijn centraal moeten staan in onze economische benadering. De COVID-19-pandemie heeft duidelijk gemaakt dat welvaart niet ten koste van onze gezondheid mag gaan, en dat gezondheid het leidende principe van onze economie moet zijn. De zorgsector draagt bij aan de levenskwaliteit en creëert zinvolle werkgelegenheid, met minimale negatieve impact op het milieu.

Jackson benadrukt dat het geen voorwaarde is dat er eerst economische groei moet zijn voordat we goede gezondheidszorg kunnen bieden. Hij trekt een parallel naar de natuur, waarbij economie en natuur in evenwicht moeten zijn; het is niet waar dat zonder economie is er geen middel om natuurbehoud te financieren.

Hij pleit voor een postgroei-economie, maar erkent de uitdaging binnen onze huidige democratische structuren, waar de invloed van de economie en investeerders op de politiek aanzienlijk is. Burgerberaden en het raadplegen van burgers zijn volgens hem ontoereikend.

Internationaal ziet Jackson echter positieve ontwikkelingen, zoals de Ierse president die onlangs sprak over ‘degrowth’. Landen als Finland, IJsland en Nieuw-Zeeland werken aan welzijnseconomieën, wat aangeeft dat welzijn niet gelijkstaat aan groei. Jackson benadrukt dat ‘degrowth’ niet hetzelfde is als economische krimp, maar draait om het vinden van voldoening in niet-materialistische waarden.

De pandemie heeft al laten zien dat het welzijn en de gezondheid van onze naasten belangrijker zijn dan materiële zaken, maar de uitdaging blijft bestaan, met name gezien de invloed van materialisme en overmatig consumentisme, aangewakkerd door bijvoorbeeld influencers. Hoewel deze dialoog wellicht onbekend is op Curaçao, blijft deze uiterst relevant, met name in de context van economische groei gebaseerd op massatoerisme en de huidige discussies over de gezondheidszorg.


References

van Riel, E. (2023, augustus 31). Postgroei-denker Tim Jackson; Zonder de zorg is er geen economie. Vrij Nederland, pp. 14-21.
Miguel Goede

14 views0 comments

Comments


bottom of page