top of page

Z86 werelderfgoed?; The Art of Conversation

Updated: Dec 26, 2023

Z86 werelderfgoed?; The Art of Conversation

 

DRAFT 4.0

 

26 december 2023

 

Op 23 december nam ik deel aan een traditioneel kerstdiner. De volgende ochtend, bij mijn terugblik, valt mij op dat, afgezien van degenen die niet meer bij ons zijn omdat ze deze wereld hebben verlaten, het gesprek niet meer aanwezig is. Naar mijn mening komt dit niet alleen door de smartphone (er waren momenten dat mensen meer bezig waren met hun telefoon), maar ook doordat de kunst van conversatie, die nooit erg sterk was op het eiland, is verdwenen. Mensen concentreren zich, naast hun telefoon, op alcohol en eten, en af en toe valt er een ongepaste of semi-hatelijke opmerking, bij wijze van grap, naar de ander. Iedere poging om een zinvol gesprek te starten wordt in de kiem gesmoord. Het lijkt wel op sociale media. Als voorbeeld: ik vraag een politieofficier of de huidige minister van Justitie niet redelijk controle heeft over de justitiële keten, in vergelijking met de minister van de afgelopen jaren. Zijn antwoord is dat de minister van Justitie hem niet kan bekoren. Hij let op de minister van Financiën en daar is hij heel blij mee. Er zijn nieuwe voertuigen, inclusief een bus om illegalen naar barakken te vervoeren, en er zijn alle benodigde materialen op kantoor. Los van het feit dat dit de verdiensten zouden moeten zijn van de minister van Justitie. Het antwoord in deze context was zo belachelijk dat ik begreep dat de goede man geen zinnig gesprek verder wilde voeren. Dus gingen wij weer verder met af en toe een geluid maken. Al snel na het eten gingen mensen in andere groepjes zitten en ik keerde maar huiswaarts. Ik hoop van harte dat uw gesprekken zinvoller zijn dan de mijne.

Maar het beperkt zich niet tot kerstdiners. Op Facebook vraag ik of een radiostation Radio Z86, een van de eerste van het eiland dat al 90 jaar bestaat, geen nationaal erfgoed of werelderfgoed zou moeten zijn. Het eenvoudige antwoord is nee, en daar heb ik vrede mee. Maar mijn stelling dat het wel degelijk immaterieel erfgoed is omdat het uniek is, omdat het 90 jaar geschiedenis van onze samenleving vertegenwoordigt, wordt door bijna niemand gevolgd. De bewering dat het een ijkpunt, een referentiepunt, is voor de samenleving, vindt geen weerklank. Het is makkelijk om mee te gaan met de gangbare opvatting dat zaken gewoon een einde hebben en dat het marktwerking is. Ja, al die tekstboek-antwoorden ken ik ook. Dan hoef je niet na te denken. Over de aankoop van het bordeel Campo Alegre door de overheid was er minder discussie.

 

Miguel Goede

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page