top of page

Young Professional 3.0 aan de President van Curacao

Brief aan de toekomstige President van de Republiek Curaçao 3.0

Ik ben 23 jaar oud, Master in Business Administartion. Ik ben Suma Cum Laude afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Mijn specialisatie is Strategic Management. Ik ben voorzitter van het door mij opgerichte platform van Young Professionals. Binnenkort arriveer ik op mijn dushi Korsou. Ik heb een baan bemachtigd bij een internationaal consultancy bureau op Curacao.

Ik heb kennis genomen van de brief van de studente 3.0 via het internet. Ook ik wil u feliciteren met het resultaat van de verkiezingen van 19 oktober j.l. en u erop wijzen dat u de toekomstige President bent van het onafhankelijk land Curacao.

Graag wil ik namens the Young Professionals de volgende punten met u bespreken:

Strategisch plan Curacao 3.0

Democratie 3.0

Onderwijs 3.0

Maatschappelijke ontwikkeling 3.0

Justitie 3.0

Wij maken ons zorgen over het feit dat er geen strategisch plan is voor het onafhankelijk eiland. Wij vernemen al jaren van alle zittende regeringen dat er zo'n plan komt, maar het is er nog niet van gekomen. U lijkt ons een pragmatische leider en gaan er vanuit dat dit plan er nu wel komt. Dat is van belang om over 10 jaar op eigen benen te kunnen staan. Wij verzoeken u dringend om via internet onze Young Professionals in het buitenland ook te betrekken bij deze discussie. Wij zijn de internetgeneratie en zijn de toekomst en hebben een heel andere kijk op het post-industrieel tijdperk. Met nadruk op "post".

De democratie op Curacao baart onze grote zorgen. Met afschuw hebben wij kennisgenomen van uitspraken over een vermeende staatsgreep. Wij zijn dan ook opgelucht dat de verkiezingen zoals altijd rustig zijn verlopen en duidelijk is geworden dat u de kar mag trekken. In deze context plaatsen wij vele vraagtekens hoe de professionals de afgelopen twee jaar zijn behandeld. Wij zijn ook verbaasd dat niemand voor deze groep is opgekomen. Het komt bij ons over dat er geen respect is voor professionals die hard hebben gestudeerd. Op dit punt deel ik helemaal de zorgen van Studente 3.0. Wij vragen ons sterk af wat wij te zoeken hebben op ons eiland als politici het allemaal zelf beter weten. De staat van de Openbare Financien en Aqualectra illustreren dat onze kennis noodzakelijk is.

Wij hebben kennis genomen van het feit dat onderwijs veel aandacht krijgt de laatste tijd. Wij zijn voorstander van onderwijs voor de minderbedeelden, maar laat de professionals zelf betalen. Wel pleiten we voor het overnemen van onze studieschuld als wij terugkeren naar het eiland. Verder willen we de discussie over onderwijs meer richten op de inhoud en de kwaliteit. Wij pleiten voor meer samenwerking met het bedrijfsleven en meer aandacht voor ICT in het onderwijs. Wij zijn er van overtuigd dat ieder kind een laptop en internet moet hebben.

Het verschil tussen rijk en arm op het eiland is groot. Dat u daar aandacht voor vraagt ondersteunen wij. Dit terwijl de belastingdruk erg hoog ligt. Wij zijn van mening dat goed onderzocht moet worden hoe dit geld effectiever kan worden besteed. Ook zijn wij het met u eens dat de bestrijding van corruptie de hoogste prioriteit heeft.

Wij maken ons verder zorgen over de toename van de invloed van de zogenaamde maffia. Wij stellen ons voor dat door internationale samenwerking dit zal worden opgelost.

U mag gerust weten dat wij ons zorgen maken en bang zijn om openlijk mee te doen aan dit debat. Wij stellen vast dat de samenleving steeds meer autoritaire en nationalistische trekken vertoont. Onze generatie Y wil liefst niet met het openbaar bestuur te maken hebben, maar wij willen wel de vrijheid hebben om te ondernemen en te leven. Wij maken ons zorgen over het klimaat op ons eiland.

Wij willen graag met u verder van gedachten wisselen als u dat ook wilt!

Young Professional 3.0 MBA

(Fictieve YP)

1 view0 comments

Comments


bottom of page