top of page

Werken 3.0

Het is het industriele tijdperk dat wonen en werken definitief scheidde.  Mensen moesten naar de fabriek om te werken. Het gevolg was o.a. het ontwikkelen van steden, wegen, trein en andere transportsystemen. Tegenwoordig is werken 24 uur per dag en 7 dagen in de week, 24/7.  En: any place, any time.  Dit dankzij de ICT.  Hierdoor is de scheiding tussen werken en niet werken verdwenen.  We chatten op het kantoor en we werken thuis of hoe we dat ook maar willen.  Steeds meer mensen werken niet meer in een kantoor maar thuis of elders, bijvoorbeeld in een cafe of zelfs op het stand.  Dit wordt aangeduid met de Third Place.  Ons huis en de buurt worden belangrijker, want het zijn niet langer slaapplaatsen, maar echte leefruimtes en werkplekken.  Het huis is ook een beetje de school. Veel leren vindt plaats via het internet thuis. De buren en de buurt worden belangrijker.  We verlaten het huis niet om te gaan werken maar om te gaan recreeren en te socialiseren. Niet iedereen is zich hier van helemaal bewust. En toch is het zo.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

De jaarcyclus gaat sluiten DRAFT 4.0 4 december 2023 Het is een stillere zondag dan normaal als je thuisblijft en geen radio of televisie aanzet. De dag verloopt trager dan normaal, en de temperatuur

Ligt het nu aan mij? DRAFT 4.0 3 december 2023 Op een vrijdag, zoals die van 1 december 2023, rijd ik langs het gebouw van onze nationale bibliotheek dat er verwaarloosd bij staat. De bibliotheek is e

Op weg naar pathocratie: De schaduw van democratie DRAFT 4.0 2 december 2023 Een paar dagen geleden bracht een bevriende jonge psycholoog een intrigerende term in mijn wereld: pathocratie. Een begrip

bottom of page