top of page

Webpresence 0.0 naar 3.0

Web 3.0 behelst de trend waarbij internettoepassingen meer op elkaar zijn afgestemd, kunnen samengaan of geïntegreerd kunnen worden. Je website is de ontmoeting met je klanten.  Je introduceert je. Je maakt kennis je maakt afspraken. Je verschaft je diensten en verstuurt de rekening en wordt betaald.

Web 3.0 wordt beschouwd als de derde fase in de ontwikkeling van het internet en daarmee een vervolg op Web 2.0. 1.0 wordt beschouwd als het web van de documenten. Web 2.0 als het internet waarbij de computergebruiker meer invloed uitoefent door middel van meer interactie.

3.0 speelt zich af op het internet.  Dus daar beginnen we dan ook gelijk mee.  Een eenvoudige internet die,  door de manager zelf wordt beheert. Wij volgen de strategie just do it. We beginnen binnen een uur een website en werken ieder dag via het "principe van het draaien" aan de website. 

Daar de website de essentie is van de organisatie 3.0, besteed de CEO, hands dagelijks een uur aan de website.  Het is onderdeel van de dagcyclus van de CEO.  Zo wordt niet alleen de inhoud van de site dagelijks ververst, maar worden er steeds meer functionaliteiten toegevoegd.

Laat me een voorbeeld geven.  Dit jaar zijn drie nieuwe kranten gestart.  Een is een papieren krant en de andere twee zijn alleen digitaal.  Het is dus 1.0 tegen 3.0.  Welke hebben de toekomst en welke heeft een probleem?  Maar geen nood de krant 1.0 kan zo naar 3.0. Just do it.

Zaken draaien als er beslissingen worden genomen.  Beslissen is ook een cirkel.  Wat mij opvalt is dat velen het beslissingsproces in hun hoofd niet doorlopen.  Dan neemt men ook geen beslissing. Wie beslissingen neemt, zal ook eens fouten maken.  Maar dan begint de cirkel opnieuw: "Identify the problem".

Beslissingen worden vaak in groepen genomen.  Dan vindt dat plaats in een vergadering (one hour meeting).  De vergadering kent ook een eigen cirkel.

Het is van belang gezamenlijk de beslissingscirkel per agendapunt binnen de vergadercirkel te doorlopen.  En zo draait de organisatie om hoog.  Een klein detail, maar het is belangrijk: De cirkel moet steeds vooruit doordraaien en steeds terugdraaien heeft tot gevolg dat u en de organisatie niet verder komen. Het is een variant van de vorm van "Ja, maar denken". En nogmaals, door dat het allemaal draait, krijgt genoeg mogelijkheden voor correctie.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page