top of page

We hebben internet nodig

Volgens de laatste senses heeft Curaçao een internet penetratie van slechts 53%?

"Meer dan de helft (53,2%) van de woningen heeft in 2011 een internetaansluiting aan de woning; dat is een forse toename vergeleken met de 20,9 procent in 2001. "

Dat is niet genoeg. Internet is een grondrecht.  Stel dat 47% geen water had.  Dat kan toch ook niet? Goede mensen wil connected zijn.  En het verhogen is niet echt moeilijk.  Zo heeft de Openbare Biblioteek nog geen WiFi aansluiting voor bezoekers.  Er kunnen veel meer hotspots gecreeerd worden op het eiland.  En ik heb geen woorden over voor het feit dat er zoveel gedoe is geweest over het zogenaamde gratis onderwijs, maar niemand heeft gerept over het project "one laptop per child".  Waarschijnlijk begrijpt de huidige generatie van babyboomers en Gen X, het internet niet.  maar doe het nu gewoon: iedereen op het internet.  Dan kunnen alle goede mensen bijdragen aan Curaçao 3.0.

Het gaat om het creeren van sociale netwerken, om kennis, ideeen en emoties te delen.   We willen onze ervaringen delen.

Er zijn nog meer recente statistieken over Curaçao beschikbaar.  Ga naar www.cbs.an.  Hier nog wat info over ICT.  "Het percentage huistelefoonaansluitingen is gedaald van 76,4 procent in 2001 naar 71,5 procent in 2011. Daar staat tegenover dat het percentage huishoudens met mobiele telefoons steeg van 61,4 procent in 2001 naar 94,0 procent in 2011. In 2011 heeft 62,8 procent van de huishoudens een PC of Laptop in huis; in 2001 was dit nog 33,4 procent. Meer dan de helft (53,2%) van de woningen heeft in 2011 een internetaansluiting aan de woning; dat is een forse toename vergeleken met de 20,9 procent in 2001. Daarnaast wordt er in 2011 ook gebruik gemaakt van nieuwe vormen van internetontvangst: in 27,7% van de huishoudens heeft men internetontvangst via de mobiele telefoon en in 19,1 procent van de huishoudens heeft men mobiele internet (3G). Opmerkelijk is de daling van het percentage televisies in het huishouden van 96,2 procent in 2001 naar 92,9 procent in 2011."

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page