top of page

Wat is reflecteren?

reflectie

de reflectie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak: [rə'flɛksi] Verbuigingen: reflectie|s (meerv.) 1) het weerkaatsen van licht of geluid Voorbeeld: `de reflectie van de zon in het water` 2) het nadenken of bezinnen Voorbeeld: ...

Reflectie

Terugkaatsing van een golf tegen een discontinuïteit. (klik hier voor meer)

Reflectie

Terugkaatsing van licht op het oppervlakte van een voorwerp.

reflectie

Het terugkaatsen van licht, hitte of geluid door een oppervlakte.

Categorie: Abstracte Begrippen > begrippen uit de fysische wetenschappen.

Reflectie

(Reflectie, Reflection) Reflectie is het verschijnsel dat een golf van richting wordt veranderd ten gevolge van een verandering van golfimpedantie van het medium. Hierbij doordringt de reflecterende golf het tweede medium nagenoeg niet (de eventueel gebroken golf doordringt het tweede medium natuurlijk wel). De afstand waarover de verandering van m...

Reflectie

terugkaatsing: de gewenste reflectie kan belangrijk zijn bij de verfkeuze; oplopend van matte tot hoogglans verf waar het houtverven betreft en van mat, oplopend tot een eiglans bij muurverven.

reflectie

het erover nadenken vb: zonder enige reflectie stemde ze toe Synoniem: overweging

de weerkaatsing van licht vb: de reflectie van het achterlicht is minimaal

reflectie

(ook: reflexie) 1. terugkaatsing, terugstraling, bijv. van geluid of licht. 2. overdenking.

Reflectie

Terugkaatsing van zonnestralen door de aarde. Bij reflectie verandert de golflengte van de straling niet.

Reflectie

De weerkaatsing van elektromagnetische (zoals licht) of mechanische (zoals geluid) golven wanneer ze materie raken waarin ze niet kunnen doordringen.

REFLECTIE

1) Afstraling 2) Bedenking 3) Beschouwing 4) Bezinning 5) Bespiegeling 6) Echo 7) Gloed Lichtweerkaatsing 9) Overdenking 10) Overweging 11) Overpeinzing 12) Reverberatie 13) Spiegeling 14) Terugkaatsing 15) Terugstraling 16) Weerschijn 17) Weerspiegeling 18) Weerkaatsing

reflectie

Reflectie is letterlijk terugkaatsing, meestal in verband met lichtbundels. Bij zeer gladde oppervlakten zal de onder een bepaalde hoek invallende lichtbundel praktisch in zijn geheel onder dezelfde hoek worden teruggekaatst. Men spreekt dan van spiegelende reflectie. Bij ruwere oppervlakten zal de invallende lichtbundel slechts gedeeltelijk spiege...

reflectie

De terugkaatsing van licht door een oppervlak. Hiervoor geldt dat hoek van inval gelijk is aan hoek van terugkaatsing. Omdat dit voor alle kleuren geldt, wordt wit licht door reflectie niet gesplitst in een spectrum . Dit in tegenstelling tot refractie ofwel breking van licht door een prisma .

Reflectie

Reflectie is een fenomeen waarbij een gedeelte van het licht dat op een glazen oppervlak of een ander medium valt, wordt gebroken en zich voortplant in een volkomen andere richting. De voortplantingsrichting is hetzelfde ongeacht de golflengte. Wanneer het licht een lens zonder anti-reflectiecoating invalt en verlaat, wordt ongeveer 5% van het lich...

Reflectie

[straling] - Reflectie of weerkaatsing van elektromagnetische straling (zoals licht) is het terugkaatsen van straling bij de overgang naar een stof met een afwijkende impedantie voor deze straling. De gerichte weerkaatsing van licht wordt een spiegeling genoemd. == Reflectie van golven == Het terugkaatsen van een golf aan e...

Reflectie

== In letterlijke zin == == In figuurlijke zin == ...

Reflectie

[informatica] - In de informatica is reflectie (soms ook introspectie genoemd) het proces waarbij een computerprogramma tijdens de uitvoering (runtime) zijn eigen structuur en gedrag kan observeren en soms ook aanpassen. Programmeren via reflectie wordt reflectief programmeren genoemd. Op het laagste niveau kan machinecode ...

Reflectie

[onderwijs] - Reflectie is een term uit de didactiek. Het is een manier om ervaringen te begrijpen en te analyseren en er betekenis aan te geven. Reflectie is het proces waarbij informatie wordt omgezet in betekenis. ==Reflectie als vaardigheid== Reflectie is een vaardigheid die in tal van beroepsopleidingen wordt aangeleer...

zelfreflectie

de zelfreflectie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak: ['zɛlfrəflɛksi] overdenking van je eigen gedachten, gevoelens en herinneringen Voorbeeld: `Je bent te impulsief, wat meer zelfreflectie zal je goed doen.`Synoniem: introspectie ...

ZELFREFLECTIE

1) Mijn spiegelbeeld geeft te denken (crypt.)

Zelfreflectie

nadenken over zichzelf

Zelfreflectie

Zelfreflectie is het naar zichzelf kijken en daarbij het eigen handelen overdenken. Men houdt zichzelf als het ware een spiegeltje voor. Dit figuurlijke spiegeltje voorhouden heeft als doel om bewust te worden van handelingen die zowel bewust als onbewust gemaakt worden. Bij zelfreflectie wordt er gekeken naar wat men goed en wat men minder goed ka...

0 views0 comments

Comments


bottom of page