top of page

Wat is governance?

Wat is governance?

DRAFT 1.0

6 september 2021

Vaak beginnen wij te praten over governance zonder even uit te leggen wat het is en wat wij bedoelen. Governance betekent besturen. Het houdt in een bestemming bepalen. Het vertrekpunt in acht nemen. De koers en middelen bepalen. En bijsturen.

Good public governance betekent dat wij besturen conform een aantal principes als: openheid en integriteit, participatie, behoorlijke contacten met burgers, doelgerichtheid en doelmatigheid, legitimiteit, lerend en zelfreinigend vermogen, verantwoording (accountability). Zo kent corporate governance weer specifieke principes.

Verder maken wij onderscheid tussen public governance, corporate governance en governance van de civic society. Daarnaast hebben wij governance op verschillende schalen. Bijvoorbeeld bij public governance onderscheiden wij: lokaal, regionaal, nationaal, transnationaal en global governance.

De jurist herkent de tweedeling, publiek en privaatrecht en internationaal recht. De drie domeinen kennen geschreven en ongeschreven regels. De econoom herkent publieke financiën en bedrijfseconomie en internationale economie. De domeinen kennen hun specifieke economische wetmatigheden.

Als samenleving besturen wij aspekten in één van de drie domein. Zo produceren wij consumptie goeden in het domein van de markt; corporate governance. Collectieve goederen, als de wegen, produceren wij via de overheid. Onderwijs is onduidelijk geworden. De overheid reguleert het onderwijs en er zijn openbare scholen, gesubsidieerd bijzonder onderwijs, en er zijn prive scholen.

Om het palet compleet te maken, hebben wij nog hybride vormen als een overheidsNV, die zowel public als corporate zijn. De hybride spelen op meerdere velden en houden zich aan meer sets van regels.

Waar iets geschiedt is niet statisch maar het gevolg van politiek; maar er zijn zaken die per definitie in een bepaald domein thuis horen. Er zijn waarden verbonden aan respectievelijke domeinen. De overheid (public governance) is democratische en inclusief. Het maatschappelijk middenveld (civil society) is solidair. De markt (corporate) is efficient. De regels en dynamiek van een domein hebben verstrekkende gevolgen. Vanaf de jaren tachtig is er een heftige strijd gevoerd die aangeduid kan worden met: meer markt minder overheid.Dat heeft ons gebracht waar wij nu staan. In andere landen is dit allang geëvalueerd en er consensus dat dit tot grote problemen heeft geleid, als klimaatcrisis, de pandemie, ongelijkheid en meer.

Op Curaçao is dit beleid niet geëvalueerd en zitten wij vast in de jaren tachtig, met alle gevolgen van dien. Twee recente voorbeelden. De telecommunicatie was in handen van overheidsNV UTS, dat is even snel verkocht aan corporation, zonder adequate wet- en regelgeving met alle gevolgen van dien; er ontstond een monopolie.

Een tweede voorbeeld is het ziekenhuis dat voor meer dan 160 jaar in handen was van een stichting, die vanuit solidariteit de zieken verzorgde. In 2019 werd het nieuwe ziekenhuis Curaçao Medical Center een corporation dat zich moet gedragen conforms de spelregels van de markt.

Ik vrees dat het lang zal duren voor belangrijke spelers echt gaan begrijpen wat governance is. De uitdrukking transactiemaatschappij duidt erop dat wij teveel zaken in domein van de markt pogen te regelen. Dit laatste duidt men met termen als, privatisering, neoliberalisme en Washington consensus.

Het mooie van het vakgebied governance, bestuurskunde en politicologie, vind ik, dat ik nooit uitgekeken raak.

References

Goede, M. (2009). Van government naar (global) governance, sustainable development en media. Bestuurskunde, 92-100.

Goede, M. (2020). Society 5.0; We and I. Retrieved from https://www.academia.edu/41912670/Society_5_0_We_and_I

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Dissent: A Pillar of Democracy

Dissent: A Pillar of Democracy April 18, 2024 Yesterday, I couldn't find the time to blog. My schedule was packed, and it was chaotic. Not only were there continuous meetings, but numerous reports nee

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium

Reflections on the ABC Islands Tourism Symposium April 16, 2024 Last Friday, I had the opportunity to attend the symposium organized by the Association of Dutch Caribbean Economists (ADCE) on the them

Confronting Ignorance in the Face of Reality

Confronting Ignorance in the Face of Reality April 15, 2024 We are ignorant of the facts, and we deny the facts we do have. No one is pushing to finally publish the figures from the 2023 census. Howev

Comments


bottom of page