top of page

Wat is democratie 3.0?

Nu heb ik democratie 3.0 al meerdere keren laten vallen.  Maar wat is dat?

"Piratenpartij wil democratie 3.0

De Piratenpartij wil een puurdere vorm van democratie. De partij spreekt in haar verkiezingsprogramma van democratie 3.0. Burgers zouden meer de kans moeten krijgen om via internet mee te denken, te praten en te beslissen.

Belangrijke punten voor de Piratenpartij zijn onder meer privacy en een open overheid. Die zou alle informatie moeten delen. Ook moet het auteursrecht worden beperkt.

De partij vindt dat de bestaande partijen blijven hangen in een verouderde ideologie en dat ze niet zien welke vrijheden er intussen worden opgegeven.

Ook in andere landen zijn Piratenpartijen. Vooral in Duitsland heeft die veel aanhang. In Nederland deed de Piratenpartij in 2010 ook mee aan de Kamerverkiezingen, maar haalde bij lange na geen zetel. Bij de komende verkiezingen is Dirk Poot lijsttrekker." (http://nos.nl/artikel/394247-piratenpartij-wil-democratie-30.html)

2 views0 comments

Comments


bottom of page