top of page

Warner Buffett

Het zijn niet alleen de scholars aan universiteiten, de Paus en president Obama, en niet vergeten de Balkenende norm, die roepen dat de ongelijkheid tussen rijk en arm niet groter kan. Ook de sommige rijken van deze aarde roepen dat. Bijvoorbeeld Warren Buffet. Ook hij zegt dat de salarissen en komens van de rijken in "corporate world" om laag moeten.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page