top of page

Vuil-ophaaldienst, Selikor

Vuil-ophaaldienst, Selikor

DRAFT 2.0

14 juli 2022

Selikor werd in 1997 verzelfstandigd; een vorm van privatisering. Het was de eerste in een grote golf van privatiseringen in het kader van neoliberaal beleid. Er waren eerder wat NV’s opgericht als KAE en Setel, maar dit was de golf die heeft geleid tot wat wij nu anno 2022 kennen. Een van de belangrijke argumenten bij verzelfstandiging was dat de organisaties zouden beschikken over een eigen begroting en bijbehorende inkomsten en dat zij zelfstandig konden investeren en een eigen personeelsbeleid kunnen voeren, en dus betere mensen kunnen aan trekken en trainen (Goede M. , 2005). Dus Selikor zou tijdig wagens kunnen vervangen.

Door het succes van Selikor werden vele andere diensten over de streep getrokken om losser te gaan staan van de overheid. Ik noem slechts een paar: de ambulancedienst, de bibliotheek en de dienst sportzaken, maar ook de centrale markt. Wij moeten wel een onderscheid maken tussen de NV’s en de stichtingen.

Het privatiseringsbeleid op Curaçao is nooit geëvalueerd, zoals in Nederland, Engeland en andere landen (Kuiper, 2014). Maar als wij vandaag kijken zien wij dat dat de burger slechter vanaf is. De dienstverlening is slecht en duur. De beloofde verbeterde kwaliteit door marktwerking is over de gehele linie uitgebleven. En in deze context rechtvaardigen directeuren hun stratosferische hoge salarissen. Het zijn onze oligarchen. De vergelijking van sjeik gaat niet op want wij hebben geen grondstoffen als aardolie. De Russische oligarchen hebben hun positie ook te danken aan privatisering.

De core business van Selikor is vuil. Maar in deze context heeft vuil een hele andere connotatie. En dat weer in een context dat de minister van GMN die dit jaar heeft doen uitroepen tot het jaar van de schoonmaak van het eiland. Het toeval wil dat ze ook gaat over het ziekenhuis, het lab, de ambulances. Zij schitterd al tijden door haar afwezigheid, nu door een dienstreis/snoepreis van ruim drie weken naar Nederland, Portugal en een derde bestemming die ik mij nu niet kan herinneren.

References

Goede, M. (2005). Groei en Fragmentatie van de overheid op de Nederlandse Antillen en Curacao; Organisatieontwikkeling bij verzelfstandigde.

Kuiper, R. (2014). De terugkeer van het algemeen belang; privatiseringsverdriet en de toekomst van Nederland.

Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page