top of page

Vooruitgang komt dankzij de offers van de voorgaande generatie

Vooruitgang komt dankzij de offers van de voorgaande generatie

DRAFT 4.0

9 augustus 2023

Als land zijn we de afgelopen jaren in een neerwaartse spiraal beland. Curaçao, ooit het Zwitserland van het Caribisch gebied, had een diverse economie gebaseerd op meerdere pijlers, waaronder de raffinaderij, het dok, offshore en toerisme. Helaas zijn we tegenwoordig afhankelijk geworden van een enkele economische pijler: het toerisme. In dit schrijven willen we stilstaan bij de oorzaken van deze verandering en bespreken we hoe we dit tij kunnen keren.

Curaçao heeft gedurende de twintigste eeuw een constante groei gekend, met ups en downs. Echter, de laatste twintig jaar is er geen sprake meer geweest van vooruitgang.

Het collectief en het individu gingen voorheen samen vooruit, dankzij de inspanningen en offers van voorgaande generaties. ―Zo is het vaak gegaan. Zie Nederland na de Tweede Wereldoorlog en andere landen als bijvoorneeld Singapore.― Veel van ons hebben kunnen profiteren van een goede opleiding en bijbehorende arbeidsvoorwaarden dankzij onze ouders. Helaas is de achteruitgang in de afgelopen twintig jaar niet primair te wijten aan zaken als de pandemie, maar eerder aan het feit dat de generatie die nu met pensioen gaat voornamelijk heeft gewerkt en geleefd voor eigen genot.

De focus op persoonlijk gewin heeft geleid tot het verlies van een gevoel van saamhorigheid en gemeenschapszin. Hoewel velen hun kinderen nog wel een goede opleiding hebben kunnen geven, is de boodschap van collectieve verantwoordelijkheid voor het land en ons volk verloren gegaan, mede onder invloed van het neoliberale denken. Dit heeft bijgedragen aan het versterken van de eenzijdige afhankelijkheid van het toerisme als enige economische pijler.

Het doorbreken van deze neerwaartse spiraal vereist leiderschap dat dienend is aan het algemeen belang. Helaas lijkt dit leiderschap momenteel afwezig. Om de economische situatie te verbeteren, moeten we weer streven naar een diverse economie met meerdere pijlers. Dit betekent investeren in andere sectoren, zoals duurzame energie, innovatie, en het ondersteunen van lokale ondernemers en industrieën.

Daarnaast is het cruciaal om een gevoel van saamhorigheid en verantwoordelijkheid voor het collectief te herstellen. Dit kan worden bereikt door middel van betrokkenheid van alle lagen van de bevolking bij het besluitvormingsproces, het bevorderen van solidariteit en het stimuleren van gemeenschapsgerichte initiatieven. Kortom: een nieuw sociaal contract.

Het is duidelijk dat Curaçao in de afgelopen decennia te afhankelijk is geworden van het toerisme als enige economische pijler. De teruggang heeft zijn wortels in het verlies van een collectief bewustzijn en gemeenschapszin. Om dit tij te keren, hebben we dienend leiderschap nodig dat het algemeen belang vooropstelt; een nieuw sociaal contract. Het herstel van een diverse economie en het bevorderen van een gevoel van saamhorigheid en verantwoordelijkheid zijn essentieel voor een veerkrachtige toekomst voor Curaçao en haar bevolking. Laten we samenwerken aan een betere toekomst voor het eiland.

Miguel Goede

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page