top of page

Visie Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning Curacao 3.0

Hier wordt de visie Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke  Planning 3.0 verder uitgewerkt:

Volgens de website van de overheid van Curaçao is de missie van Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke  Planning: Het ministerie is verantwoordelijk voor duurzame ontwikkeling in het verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. De woorden integraal, zeker en schoon staan centraal in het ministerie. Op de volgende pagina krijgt u uitgebreide informatie over elk deel van het ministerie.

In het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Ordening worden de beste instrumenten gebruikt om de kwaliteit van het leven van iedereen te behouden en te verbeteren. Er wordt voor de optimale toegankelijkheid van Curaçao zorggedragen."

Eerder schreven we over Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke  Planning 3.0.  Het gaat om de wegen. Het openbaar vervoer.  Ook de telecommunicatie en met name de ICT.  Maar ook de volkshuisvesting.

De ICT is key.  We moeten een top in infrastructuur hebben en het hele eiland moet aangesloten zijn op het internet en de overal via WiFi toegankelijk zijn.  Om onze positie als logistieke hub te behouden moet de logistiek in de haven en luchthaven op internationaal niveau zijn.

Maar ook voor het leefklimaat moeten en geschikte huizen en barios zijn.  Moeten er niet alleen de sportvelden worden gepland en gebouwd, maar moeten er ook trottoirsen fietspaden worden aangelegd zo dat mensen zich ook fysiek kunnen verplaatsen.  Het planten van bomen voor de schaduw. Het openbaar vervoer moet een echt alternatief worden voor de persoonlijke auto. Dit bevordert niet alleen het sociale leven maar ook de gezondheid en voorkomt criminaliteit.

Curaçao 3.0 2020 Vision luidt:

–An open and competitive economy enabled by state of the art technology and an attractive financial and physical infrastructure, in which a core government has the role of conductor and refrains from playing along with the other musicians of the orchestra.

–This economy should also be diverse, consisting of strong industrial sectors as well as a solid service sector, especially the hospitality industry.

–This economy is the foundation for the happiness of the people,who will be living in a continuous learning community and preventive healthcare system.

We kunnen ook zeggen: Curaçao 3.0 is de Singapore van het Caribisch gebied.

Deze visie moet uitgewerkt worden voor de volgende deelgebieden:

Financiën

Algemene Zaken

Gezondheid, Milieu & Natuur

Economische Ontwikkeling

Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport

Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning

Bestuur, Planning & Dienstverlening

Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn  

Wat is jouw visie op Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke  Planning 3.0?  Ga naar de "homepage" en wordt lid.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page