top of page

Visie Justitie Curacao 3.0

–An open and competitive economy enabled by state of the art technology and an attractive financial and physical infrastructure, in which a core government has the role of conductor and refrains from playing along with the other musicians of the orchestra.

–This economy should also be diverse, consisting of strong industrial sectors as well as a solid service sector, especially the hospitality industry.

–This economy is the foundation for the happiness of the people,who will be living in a continuous learning community and preventive healthcare system.

We kunnen ook zeggen: Curaçao 3.0 is de Singapore van het Caribisch gebied.

Deze visie moet uitgewerkt worden voor de volgende deelgebieden:

Justitie

Financiën

Algemene Zaken

Gezondheid, Milieu & Natuur

Economische Ontwikkeling

Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport

Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning

Bestuur, Planning & Dienstverlening

Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn

Hier wordt de Visie Justitie 3.0 verder uitgewerkt. Volgens de website van de overheid gaat het om: "Het Ministerie van Justitie draagt zorg voor de rechtsorde, rechtshandhaving, veiligheid en openbare orde binnen het land Curaçao. De kernwaarden voor ‘goed bestuur’ zijn transparantie, verantwoordelijkheid, kwaliteit,inclusiviteit, integriteit, betrouwbaarheid, duurzaamheid en samenwerking."

Het gaat om het bevorderen van de rechtstaat ter bescherming van de mensenrechten ter  bevordering van kwaliteit van het leven o.a. door bevorderen van werkgelegenheid door bevordering van investeringen ten behoeve van de economie. Justitie bestaat vanwege de imperfecties van gezondheidzorg, onderwijs en economie.  

Waar het gaat om criminaliteit zal het accent liggen op het slachtoffer.  De andere cliënten van Justitie zijn ook slachtoffers van het systeem van gezondheidzorg, onderwijs en economie.  De primaire taal van Justitie is preventie en resocialisatie.

Prioriteit moet hebben de grensoverschrijdende criminaliteit.  Het is de een bedreiging voor de samenleving.  Breekt de politiek en de economie.

De politie 3.0. maakt naast een wijkgerichte aanpak gebruik van internet technologie, camera’s en GPS.  Ook bij verkeersovertredingen. Het aantal patrouilles kan omlaag en bewijsmateriaal kan gelijk worden vastgelegd. Ook moeten er politie drones worden ingezet.  Dit is goed koper en veiliger dan helikopters.

Het gebruik van camera’s zal bij burgers worden bevorderd. Op deze manier kan de burger betrokken worden bij preventie en bestrijding van misdaad.

Er moet meer aandacht komen voor cybercrime.  In dat kader zal ook gekeken moeten worden naar wetgeving.

Over de gevangenis 3.0. hebben we het al eerder gehad. De gevangenis 2.0 die we nu kennen, werkt niet.  Het is te vol. Er zijn weinig zinvolle activiteiten in de gevangenis. Toezicht faalt. Teveel mensen die in herhaling vallen.  Er is geen jeugd afdeling, etc.

Helaas kunnen we de gevangenis niet afschaffen.  Er zullen altijd mensen zijn die opgesloten moeten worden.  Dus wat hier wordt gesteld gaat niet op in alle gevallen. Maar met behulp van de technologie kunnen mensen op allerlei andere manieren een straf krijgen.  De gevangenis 3.0. Met name met behulp van GPS en camera’s kunnen we veel mensen buiten de gevangenis vast zetten.  De voordelen zijn legio.  Ze worden niet echt buiten de samenleving geplaatst, waardoor ze straks weer geïntroduceerd moeten worden.  Ze worden niet door de staat onderhouden. Ze kunnen zelf productief blijven en geschoold worden. Dit in combinatie met het toepassen van restorative justice, het confronteren van slachtoffer en dader en de dader zoveel als mogelijk laten herstellen of betalen van de schade. In plaats van te investeren in de gevangenis moeten we investeren in de reclassering.

"Restorative justice emphasizes repairing the harm caused by crime. When victims, offenders and community members meet to decide how to do that, the results can be transformational."

Wat is jouw visie op Justitie 3.0?  Ga naar de "homepage" en wordt lid.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page