top of page

Visie Economische Ontwikkeling Curacao 3.0

Hier wordt de Visie Economische Ontwikkeling 3.0 verder uitgewerkt:

Volgens de website van de overheid van Curaçao is de missie van Economische Ontwikkeling: "Het Ministerie van Economische Ontwikkeling geeft richting aan een duurzame, economische ontwikkeling van Curaçao met als belangrijkste doel een hoge kwaliteit van het leven en een voorspoedig leven voor de inwoners van Curaçao. Het ministerie brengt dit tot uiting door effectief vooruit te lopen op sociale en internationale ontwikkelingen, optimale diensten aan de bevolking te leveren en een diepgaande strategie te volgen.

Het ministerie is verantwoordelijk voor het ondersteunen van lokale bedrijven, het verstrekken van de nodige vergunningen en het onderhouden van internationale contacten om investeerders, die voor meer werkgelegenheid kunnen zorgen, aan te trekken."

Eerder schreven we over Economische Ontwikkeling 3.0. De economie Curaçao 2.0 werkt niet.  Het is crisis. We moeten naar een economie 3.0. Het gaat om kenniseconomie en duurzame ontwikkeling. Het gaat om onderwijs en onderzoek als deel van de economie.  Ook gaat het om het weer op de map zetten van Curaçao als financieel centrum. Het gaat om entertainment en toerisme. We moeten ondernemers stimuleren en moeten daarom incubators opzetten.  In dit kader moet de Knowledge Zone ontwikkeld worden. Er is ook productie nodig, met name van voedsel.

Curaçao 3.0 2020 Vision luidt:

–An open and competitive economy enabled by state of the art technology and an attractive financial and physical infrastructure, in which a core government has the role of conductor and refrains from playing along with the other musicians of the orchestra.

–This economy should also be diverse, consisting of strong industrial sectors as well as a solid service sector, especially the hospitality industry.

–This economy is the foundation for the happiness of the people,who will be living in a continuous learning community and preventive healthcare system.

We kunnen ook zeggen: Curaçao 3.0 is de Singapore van het Caribisch gebied.

Deze visie moet uitgewerkt worden voor de volgende deelgebieden:

Financiën

Algemene Zaken

Gezondheid, Milieu & Natuur

Economische Ontwikkeling

Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport

Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning

Bestuur, Planning & Dienstverlening

Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn  

Wat is jouw visie op Economische Ontwikkeling 3.0?  Ga naar de "homepage" en wordt lid.

1 view0 comments

Comments


bottom of page