top of page
Search
  • _

Van corporate governance naar public governance

De discussies gaan in elkaar over. Als op Facebook niemand begrijpt hoe de echtgenote van de premies in het bestuur kan zitten van de CTBF, worden er vragen gesteld waarom coalitiegenoot PAIS dit toelaat. De partij verklaart dat ze het gedoogd. Al gauw is de vraag gesteld: waar is de grens? Vervolgens gaat de discussie over het kiesstelsel, met name de zogenaamde "zetelroof". Dat wanneer statenleden de fractie verlaten. Dit kan dus zelfs leiden tot de val van de regering en nieuwe verkiezingen. De vraag is nu of het systeem herzien moet worden, zodat de zetel de partij toebehoort en niet meegenomen kan worden door een ontevreden statenlid. Ik ben blij met het huidige systeem. Het heeft ons gered van de eerste coalitie van Curacao na 101010. Het ging slecht met Curacao. Er kwam zelfs een aanwijzing. Ook dat kon niet baten. Het enige wat heeft geholpen is dat twee statenleden uit hun respectievelijke partijen waren gestapt. De enige wijziging die ik voorsta is dat de zetels worden toegekend aan de kandidaten op de lijst die de meeste stemmen hebben behaald en niet conform de volgorde van de lijst. Dit is naar het voorbeeld van Sint Maarten.

Eens was er gesproken over de noodzaak van een constitutioneelhof om regeringsbesluiten voor te kunnen voorleggen. Maar als zo vaak is het tot nu toe bij praten gebleven.

Op 2 oktober 2013 hoor ik dat de privacy wet is aangenomen. Mooi! Is goed voor de financiële sector en de kennisindustrie. Ik hoor dat er een toezichthouder komt. Nu hebben we wel veel toezichthouder. Ik heb het niet over de Centrale Bank, maar BTP en STBNO. Volgens mij gaat dat op den duur problemen geven.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

This book is on an Uthopian Small Islland Development State (in the Caribbean). It covers: The individual The family The education The neigborhood Living Work Governance This Uthopia is powerd by info

Even institutions like The Economist are concerned about the lack of jobs in the future due to the progress of technololigicale developments and the implementations of these. http://www.economist.com/

I admire does who talk about the future with conviction, because the future is unknown. Someone said the best we to predict the future is to create it. I do not know. The future has changed. The chang

bottom of page