top of page

Universal Basic Income (UBI)

Universal Basic Income (UBI)

DRAFT 1.0

2 april 2021

UBI is een steeds vaker gehoord voorstel om het sociale vangnet te innoveren. Het komt er op neer dat mensen die geen inkomen hebben een inkomen te geven, zonder voorwaarden. Dit idee roept bij veel mensen aversie op. Het komt erop neer dat men vindt dat mensen moeten werken voor hun geld. De werkelijkheid is dat er niet voldoende werk is. Maar ik wil eigenlijk niet direct over het UBI hebben.

Waarom werkt UBI? Laat ik het omdraaien, wat gebeurt er je geen vast inkomen had? Het geeft heel veel stress en dat heeft invloed op je denken. Je neemt beslissingen die onder anderen geen rekening houden met de langere termijn. En je komt er niet meer uit.

Waar wil ik naartoe? Door de pandemie hebben velen inkomen verloren. Sommigen hebben reserve en dat neemt alleen maar af met alle gevolgen van dien, onder anderen gezond eten. Dit komt bovenop de zorgen over het virus. Daar komt bij dat wij heel veel vrijheid hebben ingeleverd; wij kunnen niet sporten en recreëren zoals wij dat gewend zijn. Daar komt weer bij dat wij vermoeid zijn. Het komt erop neer dat wij nu individueel en collectief niet optimaal kunnen nadenken. (Er zijn natuurlijk uitzonderingen.)

Ik wil zeggen, ben je er van bewust. Hou er rekening mee voor jezelf en anderen. Laten wij proberen te blijven nadenken en naar goede besluiten streven. Het is een kwestie van ademen, informatie bijven verzammelen, alterenatieven overwegen, overleggen met elkaar, beslissen, doen, evaluatie, bijstellen, balans blijven zoeken, vertrouwen in ons en anedern en dat het wel goed komt, de hoop niet opgeven, helpen, hulp aanbieden en hulp aanvaarden.

Dr. Miguel Goede

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page