top of page

Uitganspunt van 3.0 is samen delen

Gisteren heb ik uitgelegd dat Curacao 2.0 voorbij is. Het is failliet.  We moeten een heel alternatief systeem gaan ontwikkelen op een heel andere grondslagen.

Samen delen. En doorgeven van overbodige spullen. Het is heel eenvoudig. Een gezin van 4 moet geen 4 IPads hebben, maar moet met elkaar delen. We gaan niet allemaal een GPS kopen om een week in Florida te rijden. Maar we lenen of huren een van een Facebook friend. Dit noemen we The Mesh.  We gaan meer collectieve goederen en diensten maken en liefst zonder de politiek en de overheid erbij te halen. Maar de basis van Curacao 3.0 is: het internet, sociale media en GPS. Maar het meest simpele voorbeeld zijn onze openbare stranden. Die gebruiken wij met zijn allen. Mijn strand is Caracasbaai.  En dat werkt al honderden jaren.  Maar we kunnen het met zijn allen wel schoner houden.

Een tweede uitgangspunt is het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet): de triple-P-benadering.  Dat vind ik niet genoeg.  Het gaat om: een maatschappelijk probleem oplossen of ergens aan bijdragen en dan ook nog redelijk aan verdienen. Een voorbeeld op Curacao is het bedrijf Ecoversum.

Virtueel: Het doet er niet toe waar je bent en wanneer. Virtueel ben je altijd op het juiste moment op de juiste plek.  Dit is van belang voor het inschakelen van al het talent dat in Nederland zit voor met name studie.

Immaterieel: Het gaat er niet meer om wat je hebt, maar wie je bent en waar je voor staat en gaat. Je ziet het al bij de jongeren van de generatie Z.  Ze hebben alleen maar de smartphone.  Verder hebben ze hun vrienden en vertellen ze hun verhaal met tekst, beeld en geluid. Je hoort ze steeds minder over de statussymbolen van vroeger.

Faith: Confident belief in the truth, value, or trustworthiness of a person, idea, or thing. Belief that does not rest on logical proof or material evidence. 

Vertrouwen: Hst is vertrouwen dat uiteindelijk voor stabiliteit zorgt in relaties. Het is de basis oom open te staan en samen te kunnen bouwen. Is dat vertrouwen aanwezig, dan lukt het vrijwel altijd om uitdagingen, problemen en obstakels te overwinnen.

Functioneel: Het gaat niet om objecten, maar om de functie. Bijvoorbeeld: het is geen auto, maar een transportmiddel. Een bus is net zo goed, als je maar op tijd aankomt waar je moet zijn.

Transparant: Alles moet na te trekken zijn. Dat bevordert het vertrouwen.

Vetroouwen en transparantie maken colaboratie mogelijk. Het gaat om samenwerken. Men vraagt hulp. Men biedt hulp aan.

Open source: Of open bron beschrijft de praktijk die in productie en ontwikkeling vrije toegang geeft tot de bronmaterialen (de source) van het eindproduct.

Dits zijn enkele van de uitgangspunten waar systemen 3.0 omdraaien.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons

The Power of Dissent in Democracy: Learning from Icons February 26, 2024 Dissent, often perceived as abstract and elusive, plays a pivotal role in shaping democracies worldwide. But what exactly is di

bottom of page